PKN
Ichthuskerk Voorthuizen
 
Viering 31 mei (Pinksteren)

Viering 31 mei (Pinksteren)
ZONDAGSE VIERING

In de Ichthuskerk te Voorthuizen                  31 mei 2020
Pinksteren

Gods Geest die je overkomt…

Voorganger:                      Ds. Peter Breure
Ouderling van dienst:          Mw. Annemiek Panhuis
Organist:                          Dhr. Frank Water

Voor of na de viering kunt u een kaarsje aansteken
als een gebed voor iemand, of het gedenken van een geliefde,
of als een gebed om licht en kracht.
*           *           *           *           *           *           *           *          

DE VOORBEREIDING - OM TE BEGINNEN
- Intochtslied: 1016

- Stil gebed en ontsteken kaars

- Groet:            Voorganger:      De Eeuwige zal bij u zijn en  U BEWAREN!
Onze hulp is in de Naam van de HEER,
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
die dichtbij ons wil zijn, als in een wolk,
en ons wil verwarmen als een vuur in de nacht,
die Zijn Geest aan ons gegeven heeft
en ons weer op weg zet.
KOM MET UW GEEST
EN ZET ONS IN VUUR EN VLAM
OM UW LIEFDE DOOR TE GEVEN AAN DE WERELD.
Gods adem blaast ons leven in,
DE LEVENSADEM WAARUIT WE ZIJN ONTSTAAN. amen.

- Drempelgebed: lied 283:1

- Kyrië-gebed

- Gloria-lied: Lied 701

- Voor jong en oud
DIENST VAN DE SCHRIFT - RONDOM HET WOORD
- Gebed bij het openen van de Bijbel:

- Schriftlezing uit het Eerste Testament: Exodus 24

- Muziek: Psalm 87

- Overweging   

- Muziek

DIENST VAN BARMHARTIGHEID - MET HART EN HANDEN
- Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

- Inzameling van de gaven

- Slotlied: Psalm 150a
- ZEGEN: (uit Iona)
De vrede van de aarde en de hemel zij geheel met jou
De vrede van rivieren en de zeeën moge die zijn met jou.
Diepe vrede kome over jou
Gods vrede groeie in jou!

*           *           *           *           *           *           *           *           *            
Zie voor nadere bijzonderheden ook: www.ichthuskerk-voorthuizen.nl
 
terug
 
 
link
Uitzending Ichthuskerk
 
Wijde kerk
 
.

 
Facebook

IK4Youth

meer
 
CONTACT
Als u vragen, opmerkingen of kopij heeft, kunt u mailen naar 
info@ichthuskerk-voorthuizen.nl,
 
Foto's op de website
Er kunnen foto's op de website worden gepubliceerd, waarop u duidelijk herkenbaar bent. Indien u daartegen bezwaar heeft, kunt u dat melden via info@ichthuskerk-voorthuizen.nl, waarna de desbetreffende foto zal worden verwijderd.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.