PKN
Ichthuskerk Voorthuizen
 
Viering 10 januari (Doopdienst)

Viering 10 januari (Doopdienst)
ZONDAGSE VIERING

In de Ichthuskerk te Voorthuizen
op 10 januari 2021 om 10.00 uur

Doop van Lotte Fenna Monster

Dochter van Matthijs Monster en Jeanette van Herpt

Kijk altijd naar de zonnebloem
die keert zich naar het licht
en heeft van alle bloemen
het zonnigste gezicht.

En al het ineens donker is
zo’n grauwe nacht
kijk dan weer naar de zonnebloem
die geeft je nieuwe kracht

Voorganger:  ds. Peter Breure   
Ouderling van dienst: Mw. Metha van de Biezen
Dienst 2: Mw. Janna Monster-Smit
Organist:  Dhr. Piet de Vries

Voor de viering ontsteekt de voorganger enkele kaarsjes
als een gebed voor iemand, of het gedenken van een geliefde,
of als een gebed om licht en kracht.

*           *           *           *           *           *           *           *           *   
DE VOORBEREIDING - OM TE BEGINNEN
- Orgelspel
- Welkom en mededelingen

- Intochtslied: voorzang 216:1
- Stil gebed en ontsteken kaars

- Groet:                        Voorganger:      De Eeuwige zal bij u zijn en  
                                   Allen:               DE EEUWIGE ZAL U BEWAREN!
- Bemoediging:              V.: Onze hulp is in de Naam van de HEER
                                     A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
                                     V: Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat wat zijn hand begon,
                                     A: AMEN

- Kyrië-gebed
- Muziek Kyrie en Gloria-lied: 299b
(- Voor jong en oud)
DIENST VAN DE SCHRIFT - RONDOM HET WOORD
- Gebed bij het openen van de Bijbel:
- Schriftlezing uit het Tweede Testament: Marcus 1:1-11
- Muziek: we luisteren naar de muziek van lied 528

- Overweging   
- Muziek
RONDOM HET DOOPVONT
- Binnenkomst van de dopelingen
- Lotte wordt binnengedragen door Cindy Monster

- Voorzang:       Welkomstlied: Jan Duin, melodie lied 419
Mensenkind, waar kom jij vandaan - amper geboren, nog geen naam,
totdat twee mensen, een man en een vrouw,
zeggen: wat houden wij veel van jou; Lotte is je naam.


Mensenkind, kijk de mensen nou - zij willen niet meer zonder jou,
worden je vrienden en geven een hand,
nemen je mee naar het mensenland: Lotte is je naam.

Mensenkind, jij bent niet alleen, ook al moet jij door het water heen -
wij gaan met jou en we gaan tegelijk,
totdat wij zijn in het Koninkrijk: Lotte is je naam.

Iedereen is zo’n mensenkind – vragend totdat hij wordt bemind,
gaande en staande in weer en in wind
totdat een ander het antwoord vindt: Menslief is je naam.

- Inleiding tot de doop

- Geloofsbelijdenis: we lezen lied 343
Geloofd zij God die heel de wereld tot leven wekt,
die aarde, zon en sterren met jubel schept,
die hoort de klacht van de kleinen, hen ziet en redt.

Geloofd zij God die kwam ter wereld, Maria’s zoon,
die mensen hielp en meeleed en werd gedood.
Hij leeft, geloofd zij Christus die bij ons woont.

Geloofd zij God die in de wereld met vuur en geest
ons zuivert en doet opstaan en muren breekt,
tot alle volken één zijn in Christus’ geest.

Geloofd zij God die tijd en wereld ver overstijgt,
die is en was en zijn zal en met ons blijft
en als het al ineenstort betrouwbaar blijkt.

- Het doopwater wordt ingeschonken

- Bediening van de Doop

            Zegen voor Lotte:
Heer, zegen haar mond, dat zij leert lachen
en de taal spreken van de mensen,
zegen haar oren, dat zij uw blije evangelie mag horen,
zegen haar ogen, dat zij ziet wie in nood zijn,
zegen haar handen, dat zij zijn licht zal dragen
tot vreugde en geluk van de mensen om haar heen,
zegen haar voeten, dat zij op weg gaat
en verzoening brengt en opbouw en liefde,
laat zij zo aan de lijve ervaren dat alles goed is 
wat U hebt gemaakt.
Doopkaars voor Lotte:
            Als een licht in de wereld
als een vuur tussen mensen,
als een vonk van Gods liefde
zo moge jouw leven zijn.

- Voorzang: Jij hebt een naam (Hanna Lam en Barbara Zwaal):

Jij hebt een naam, jij hebt een naam, daar kom je zelf in voor,
een naam die met jou mee zal gaan, je hele leven door.

Jij hebt een naam waarin je woont, waarin je veilig bent,
een naam die heel jouw leven kroont, op jou is afgestemd.

Jij hebt een naam voor iedereen die dicht bij jou wil staan
en samen ben je niet alleen, zo kun je verder gaan.

Jij hebt een naam met een verhaal dat uitgeschreven wordt
al gaandeweg in mensentaal, dicht bij de naam van God. 

- Vragen
   V:      Matthijs en Jeanette,
            zo is de naam van dit kind verbonden
met de naam van onze God.
            Willen jullie Lotte ontvangen als een kind van God,
            het met liefde en zorg omringen
            en je door haar aanwezigheid in jullie huis
en jullie leven laten sterken in het geloof?
            En willen jullie haar voorgaan op de weg
die de Heer ons heeft gebaand?
Matthijs en Jeanette:  Ja van harte.

- Verwelkoming door de gemeente
De kerkgemeenschap is doopgetuige en heeft daardoor ook een verantwoordelijkheid.
De gemeente aanvaardt de dopeling als deel van de gemeenschap.

   V:      Gemeente, ontvang Lotte in uw midden,
            bewaar haar bij de verhalen van licht en hoop
en ga met haar de weg van het Koninkrijk.
   G:     WELKOM, KIND VAN GOD,
            WELKOM IN DE KERK VAN CHRISTUS WERELDWIJD
EN IN ONS MIDDEN.

- Een cadeau van de kindernevendienst
- een cadeau van de kerkenraad

- Muziek 
DIENST VAN BARMHARTIGHEID - MET HART EN HANDEN

- Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

- Slotlied: Voorzang: lied 1016:1,2,4

- ZEGEN

*           *           *           *           *           *           *           *           *      

Behoefte aan contact met de dominee? Bel Peter Breure: 0634758990

  digitaal collecteren:  
1.  DIACONIE:   NL80 RABO 0367 9429 92   t.n.v.  Diaconie Ichthuskerk   Doel: Vrienden van Philadelphia
2.  KERK:         NL74 RABO 0366 3053 52   t.n.v.  CvK Ichthuskerk          Doel: Kerk algemeen
 
terug
 
 
link
Uitzending Ichthuskerk
 
Wijde kerk
 
.

 
Facebook

IK4Youth

meer
 
CONTACT
Als u vragen, opmerkingen of kopij heeft, kunt u mailen naar 
info@ichthuskerk-voorthuizen.nl,
 
Foto's op de website
Er kunnen foto's op de website worden gepubliceerd, waarop u duidelijk herkenbaar bent. Indien u daartegen bezwaar heeft, kunt u dat melden via info@ichthuskerk-voorthuizen.nl, waarna de desbetreffende foto zal worden verwijderd.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.