PKN
Ichthuskerk Voorthuizen
 
Viering 11 oktober 2020

Viering 11 oktober 2020
ZONDAGSE VIERING

In de Ichthuskerk te Voorthuizen                 
11 oktober 2020


4e zondag van de herfst


Voorganger:                      Ds. Jan Esveldt
Ouderling van dienst:          Mw. Janna Monster-Smit
Dienst 2:                          Mw. Els Water- van Galen
Lector:                             Mw. Edith Pijpers-Streefkerk
Organist:                          Mw. Annerose Korporaal
Zang:                               Dhr. Jaap van der Veer

Voor de viering wordt een kaars ontstoken voor ons allemaal,
voor wat of wie ons bezighoudt.

*           *           *           *           *           *           *           *           *

- Welkom en mededelingen

- Intochtslied: voorzang: Psalm 122 : 1 en 2

- Stil gebed en ontsteken kaars

Groet:
v:         De Eeuwige zal bij u zijn!
g:         DE EEUWIGE ZAL U BEWAREN!
Bemoediging:
v:         Onze hulp is in de Naam van de HEER,
            die liefde geeft
g:         EN ONS NIET IN DE STEEK LAAT
v:         die brood uitdeelt aan wie honger heeft.
g:         MET HART EN ZIEL WILLEN WIJ HEM VOLGEN.
v:         Gods liefde is voor jou en mij
g:         EN ZIJN VREDE VOOR DE WERELD.

Kyrië-gebed

 Gloria-lied: voorzang:              Lied 305 : 1, 2 en 3
(- Voor jong en oud)

DIENST VAN DE SCHRIFT - RONDOM HET WOORD

- Gebed bij het openen van de Bijbel
- Schriftlezing uit het Eerste Testament: Jesaja 25 : 1 t/m 9
- Lied 747 - instrumentaal

Overweging       Muziek

DIENST VAN BARMHARTIGHEID - MET HART EN HANDEN

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

ZEGEN gesproken amen

Bij goed weer zingen wij ons slotlied buiten op het kerkplein.
Lied 416  1 t/m 4

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

*           *           *           *           *           *           *           *           *           *           *           *

Blijft u voor de actuele informatie onze website volgen
wwww.ichthuskerk-voorthuizen.nlInham Nieuwsbrief, 22 mei 2020 1. Diaconie; Bloemnfonds
  
   Diaconie Ichthuskerk
   NL80  RABO 0367 9429 92

2.Kerkrentmeesters; Eredienst en kerkmuziek
  
   College van Kerkrentmeesters Ichthuskerk
   NL74 RABO 0366 3053 52


U kunt uw giften overmaken op bovenstaande rekeningen.
Hartelijk dank dat u op deze manier wilt bijdragen.

 
terug
 
 
link
Uitzending Ichthuskerk
 
Wijde kerk
 
.

 
Facebook

IK4Youth

meer
 
CONTACT
Als u vragen, opmerkingen of kopij heeft, kunt u mailen naar 
info@ichthuskerk-voorthuizen.nl,
 
Foto's op de website
Er kunnen foto's op de website worden gepubliceerd, waarop u duidelijk herkenbaar bent. Indien u daartegen bezwaar heeft, kunt u dat melden via info@ichthuskerk-voorthuizen.nl, waarna de desbetreffende foto zal worden verwijderd.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.