PKN
Ichthuskerk Voorthuizen
 
Viering 13 december Viering 13 december
ZONDAGSE VIERING

In de Ichthuskerk te Voorthuizen op 13 december 2020
3de zondag van advent
Zondag Gaudete (Verheug u)

Voorganger: Ds. Peter Breure
Ouderling van dienst: Mw. Jellan Kasteel-Okma
Dienst 2: Mw. Els Water
Organist: Dhr. Frank Water

Voor de viering wordt een kaars ontstoken voor ons allemaal,
voor wat of wie ons bezighoudt.

*          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *  

DE VOORBEREIDING - OM TE BEGINNEN
- Orgelspel
- Welkom en mededelingen
- Intochtslied: (voorzang) De toekomst is op handen (T: A.C. Bronswijk, M:Psalm 107)

De toekomst is op handen. Het licht komt dichterbij.
Nieuw heimwee vult de landen met ongekend getij.
De dromen worden waar. Meer dan wij konden wensen.
De tijd loopt uit op daar, waar vrede woont bij mensen.

Gesproken:
‘Messias’ wil Hij heten, die mens voor mensen is,
door wie wij werk’lijk weten wat lichtend leven is.
Zijn wet herschept de norm. Zijn waarde her-ijkt waarden,
zodat, ondanks de storm, straks vrede komt  op aarde.

Wij, Messiaanse mensen, wij zijn de nieuwe loot,
voorbij de oude grenzen, voorbij het land van de dood.
Godsvolk, heradem weer! Vaar uit naar nieuwe stranden!
`t Getij van onze Heer, zijn toekomst, is op handen.

- Stil gebed en ontsteken kaars (en lichtjes in de schaal)

- Adventskaarsen ontsteken:
Ik open mijn ziel
en vul de schaal van mijn leven met blijdschap.
Hul mij in kleuren en geuren van zacht mos.
Ontsteek het derde licht dat buigt naar het Noorden.

Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar
in het teken van zachte knoppen;
het goede leven breekt door, hoe ieders weg ook loopt.

- Muziek: Lied 458

- Groet:
Voorganger:      De Eeuwige zal bij u zijn!
Gemeente:        DE EEUWIGE ZAL U BEWAREN!
- Bemoediging:
V.:       Onze hulp is in de Naam van de HEER,
G.:       DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V.:       die trouw blijft tot in eeuwigheid
G.:       EN NIET IN DE STEEK LAAT WAT ZIJN HAND BEGON.       AMEN.

- Kyrië-gebed
- Muziek: Lied 457
DIENST VAN DE SCHRIFT - RONDOM HET WOORD
- Gebed bij het openen van de Bijbel

- Schriftlezing uit het Eerste Testament: Jesaja 65:17-25

- Voorzang: Een venster door de tijd (T: A.C. Bronswijk, M:lied 713)
Breng ons de pijn te boven, verlos ons van de nacht.
Leer ons in licht geloven, dat op de morgenwacht.
Al leven wij ten dode, gebonden aan de tijd,
wees ons het woord, de bode, de taal van eeuwigheid.

Leer ons die taal te spreken, als weerwoord op verdriet,
als leven af moet breken, het oog slechts leegte ziet.
Als wij vervuld van zwijgen, het pad van raadsels gaan,
wees dan de God van leven die ons te na wil staan.

Ga met ons mee langs wegen van afscheid en gemis,
kom onze tranen tegen voor wat verloren is.
Wij sterven hier ten leven, als zaad voor eeuwigheid.
Wil ons uw uitzicht geven: een venster door de tijd.

- Schriftlezing uit het Tweede Testament: Johannes 3:22-30
- Muziek: lied 741:1

- Overweging
- Muziek
DIENST VAN BARMHARTIGHEID - MET HART EN HANDEN
- Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

- digitaal collecteren:  
DIACONIE:        NL80 RABO 0367 9429 92 t.n.v. Diaconie Ichthuskerk
KERK:               NL74 RABO 0366 3053 52 t.n.v. Cvk Ichthuskerk

- ZEGEN gesproken amen

- Slotlied buiten (indien mogelijk): lied 444

1. Nu daagt het in het oosten, het licht schijnt overal:
    Hij komt de volken troosten, die eeuwig heersen zal.

2. De duisternis gaat wijken van de eeuwenlange nacht.
    Een nieuwe dag gaat prijken met ongekende pracht.

4. De zonne, voor wier stralen het nacht'lijk duister zwicht,
    en die zal zegepralen, is Christus, 't eeuwig licht!

*          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *   

Mededelingen:

Liturgische schikking:  Zondag 3 – 13 december               BLIJDSCHAP
In deze Adventstijd staat er als verbindende schakel naar het Kerstfeest toe steeds een liturgische bloemschikking in de kerk. Een schaal, opgebouwd uit driehoeken van bamboe rust op 4 pijlers van flessen, die elk bekleed worden met ander materiaal. Daarin staan takken of bloemen die voor deze zondag een thema uitbeelden.
Het getal 3 – staat symbool voor de verbinding tussen God en mens en mensen onderling.
Het getal 4 - verwijst naar de 4 windrichtingen. Het goede leven is bestemd voor iedereen op aarde, waar je ook geboren bent. De schaal staat symbool voor ons leven. Het heeft een open vorm. Een teken van ontvankelijkheid.
‘Hoe zal ik U ontvangen’ begint een Adventslied. Met blijdschap zegt de tekst voor deze zondag.

De kleuren van deze zondag verwijzen naar blijdschap om het vooruitzicht van groei naar het goede leven. Roze symboliseert het ‘verbleken’ van de wat sombere paarse kleur naar het wit van het Kerstfeest. De derde fles wordt bekleed met mos: helder groen. Er staan wilgenkatjes in de flessen. Er omheen liggen dennenappels, van klein tot groot. De weg die je naar het goede leven aflegt, is voor iedereen anders. De lezingen uit Jesaja 65:17-25 en Johannes 3: 22-30  hebben ook die blijdschap als ondertoon.
 
terug
 
 
link
Uitzending Ichthuskerk
 
Wijde kerk
 
.

 
Facebook

IK4Youth

meer
 
CONTACT
Als u vragen, opmerkingen of kopij heeft, kunt u mailen naar 
info@ichthuskerk-voorthuizen.nl,
 
Foto's op de website
Er kunnen foto's op de website worden gepubliceerd, waarop u duidelijk herkenbaar bent. Indien u daartegen bezwaar heeft, kunt u dat melden via info@ichthuskerk-voorthuizen.nl, waarna de desbetreffende foto zal worden verwijderd.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.