PKN
Ichthuskerk Voorthuizen
 
Viering 15 november

Viering 15 november
ZONDAGSE VIERING

In de Ichthuskerk te Voorthuizen
op 15 november 2020
9de zondag van de herfst

Voorganger: Ds. Peter Breure
Ouderling van dienst: Mw. Annemiek Panhuis
Dienst 2: Mw. Janna Monster-Smit
Organist: Dhr. Frank Water

Voor de viering wordt een kaars ontstoken voor ons allemaal,
voor wat of wie ons bezighoudt.

*          *          *          *          *          *          * 
DE VOORBEREIDING - OM TE BEGINNEN
- Orgelspel
- Welkom en mededelingen
- Intochtslied:voorzang Lied 90a vers 1, 4 en 6

- Stil gebed en ontsteken kaars (en lichtjes in de schaal)

- Groet:            Voorganger:      De Eeuwige zal bij u zijn!
                        Gemeente:        DE EEUWIGE ZAL U BEWAREN!
- Bemoediging:
                        V.:       Ons samenzijn dragen we op aan de Eeuwige.
                        G.:       DIE LIEFDE IS EN GROND ONDER ONS BESTAAN.
                        V.:       Die ons stelt in zijn licht en ons roept tot zijn dienst.
                        G.:       DIE ONS VRIJHEID GEET EN ONS VERTROUWEN VRAAGT.
                        V.:       Vrede zij u.
                        G.:       DE WERELD ZIJ VREDE.

- Kyrië-gebed
- Gloria-lied: voorzang: Psalm 118:1 en 2
(- Voor jong en oud)

DIENST VAN DE SCHRIFT - RONDOM HET WOORD

- Gebed bij het openen van de Bijbel

- Schriftlezing uit het Tweede Testament: Matteüs 25:31-46
- Muziek van lied 1007

- Overweging
- Muziek
DIENST VAN BARMHARTIGHEID - MET HART EN HANDEN

- Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

- digitaal collecteren:   DIACONIE:        NL80 RABO 0367 9429 92 t.n.v. Diaconie Ichthuskerk
                                   KERK:               NL74 RABO 0366 3053 52 t.n.v. Cvk Ichthuskerk

- ZEGEN gesproken amen

- Slotlied (buiten indien mogelijk): lied 425

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord.
In Christus verbonden tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

*          *          *          *          *          *          *          *          *         

Behoefte aan contact met de dominee? Bel Peter Breure: 0634758990
Dinsdagavond 19.15 uur is er een avondgebed in de Ichthuskerk. Welkom.
 
terug
 
 
link
Uitzending Ichthuskerk
 
Wijde kerk
 
.

 
Facebook

IK4Youth

meer
 
CONTACT
Als u vragen, opmerkingen of kopij heeft, kunt u mailen naar 
info@ichthuskerk-voorthuizen.nl,
 
Foto's op de website
Er kunnen foto's op de website worden gepubliceerd, waarop u duidelijk herkenbaar bent. Indien u daartegen bezwaar heeft, kunt u dat melden via info@ichthuskerk-voorthuizen.nl, waarna de desbetreffende foto zal worden verwijderd.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.