PKN
Ichthuskerk Voorthuizen
 
Viering 18 oktober

Viering 18 oktober
ZONDAGSE VIERING

In de Ichthuskerk te Voorthuizen                  18 oktober 2020

5e zondag van de herfst

Voorganger:                
           Diaken André van Aarle, ter Aar
Ouderling van dienst:
           Dhr. Harry Klein Obbink
Dienst 2:                    
           Mw. Jeannette Voskuyl
Pianist.
           Dhr. Harold Zijderveld

Voor de viering wordt een kaars ontstoken voor ons allemaal,
voor wat of wie ons bezighoudt.

*          *          *          *          *          *          *          *          *  

DE VOORBEREIDING - OM TE BEGINNEN
Welkom en mededelingen

Intochtslied: (voorzang): 280, 1 tot en met 4

Stil gebed en ontsteken kaars

Groet:
Voorganger:      De Eeuwige zal bij u zijn!
Gemeente:        DE EEUWIGE ZAL U BEWAREN!
Bemoediging:
V.:       Onze hulp is in de Naam van de HEER,
            die liefde geeft
G.:       EN ONS NIET IN DE STEEK LAAT
V.:       die brood uitdeelt aan wie honger heeft.
G.:       MET HART EN ZIEL WILLEN WIJ HEM VOLGEN.
V.:       Gods liefde is voor jou en mij
G.:       EN ZIJN VREDE VOOR DE WERELD.

Kyrië-gebed
Gloria

(- Voor jong en oud)
DIENST VAN DE SCHRIFT - RONDOM HET WOORD
 Gebed bij het openen van de Bijbel

 Schriftlezing uit het Eerste Testament:   Jesaja 5:1-7
 Muziek 
 Schriftlezing uit het Tweede Testament:            Filipenzenbrief 4:6-9
 Voorzang  Psalm 141: 1, 2, 6 en 9

Overweging       Muziek
DIENST VAN BARMHARTIGHEID - MET HART EN HANDEN

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

ZEGEN gesproken amen

Bij goed weer zingen wij ons slotlied buiten op het kerkplein:                  Lied : 704

1. Dank, dank nu allen God                   2. Die eeuwig rijke God  
    met hart en mond en handen               moge ons reeds in dit leven 
    die grote dingen doet                         een vrij en vrolijk hart 
    hier en in alle landen                           en milde vrede geven. 
    die ons van kindsbeen aan                    Die uit genade ons  
    ja van de moederschoot                      behoudt te allen tijd  
    zijn vaderlijke hand                             is hier en overal  
    en trouwe liefde bood                         een helper die bevrijdt. 

3.  Lof, eer en prijs zij God
    die troont in ’t licht daar boven
    Hem, Vader, Zoon en Geest
    moet heel de schepping loven
    van Hem, de ene Heer
    gaf het verleden blijk
    het heden zingt zijn eer 
    de toekomst is zijn rijk

*          *          *          *          *          *          *          *          *          *          

1. Diaconie; Wereldvoedseldag ( voor info  zie nieuwsbrief)
  
   Diaconie Ichthuskerk
   NL 80 RABO 0367942992

2.Kerkrentmeesters; geluidsinstallatie
3. Deurcollecte: Kindernevendienst
  
   College van Kerkrentmeesters Ichthuskerk
   NL 74 RABO 0366305352

U kunt uw giften overmaken op bovenstaande rekeningen.
Hartelijk dank dat u op deze manier wilt bijdragen.

 
terug
 
 
link
Uitzending Ichthuskerk
 
Wijde kerk
 
.

 
Facebook

IK4Youth

meer
 
CONTACT
Als u vragen, opmerkingen of kopij heeft, kunt u mailen naar 
info@ichthuskerk-voorthuizen.nl,
 
Foto's op de website
Er kunnen foto's op de website worden gepubliceerd, waarop u duidelijk herkenbaar bent. Indien u daartegen bezwaar heeft, kunt u dat melden via info@ichthuskerk-voorthuizen.nl, waarna de desbetreffende foto zal worden verwijderd.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.