PKN
Ichthuskerk Voorthuizen
 
Viering 20 december (4e Advent)

Viering 20 december (4e Advent)
ZONDAGSE VIERING

In de Ichthuskerk te Voorthuizen op 20 december 2020

4e zondag in de Adventstijd.

Voorganger: Ds. Atzo Nikolai,uit 
              Barneveld  (kanselruil)
Ouderling van dienst:
                   Mw. Janna Monster-Smit
Dienst 2: Mw. Jeannette Voskuyl   
Organist: Dhr. Hein van de Veen

Voor de viering wordt een kaars ontstoken voor ons allemaal,
voor wat of wie ons bezighoudt.

*          *          *          *          *          *          *          *          *  

DE VOORBEREIDING - OM TE BEGINNEN
- Orgelspel
- Welkom en mededelingen
- Intochtslied: Voorzang:            Psalm 19: 1 en 2
 Stil gebed en ontsteken kaars

- Groet:                        Voorganger:      De Eeuwige zal bij u zijn!
                                   Gemeente:        DE EEUWIGE ZAL U BEWAREN!
- Bemoediging:              V.:       Onze hulp is in de Naam van de HEER, die liefde geeft
                                   G.:       EN ONS NIET IN DE STEEK LAAT
                                   V.:       die brood uitdeelt aan wie honger heeft.
                                   G.:       MET HART EN ZIEL WILLEN WIJ HEM VOLGEN.
                                   V.:       Gods liefde is voor jou en mij
                                   G.:       EN ZIJN VREDE VOOR DE WERELD.

- Kyrië-gebed
- Lied 442: 1 en 2
DIENST VAN DE SCHRIFT - RONDOM HET WOORD
 Gebed bij het openen van de Bijbel

- Schriftlezing: Lucas 1: 39 t/m 56
- Lied 157a: 1 t/ 4

- Overweging
- Muziek
DIENST VAN BARMHARTIGHEID - MET HART EN HANDEN

- Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

  digitaal collecteren:  
  DIACONIE:      NL80 RABO 0367 9429 92 tnv. Diaconie Ichthuskerk         Stichting Betuwe wereldwijd
  KERK:             NL74 RABO 0366 3053 52 tnv  CvK Ichthuskerk               kerk
  De “deurcollecte” ( 3e collecte) van vandaag  is voor de KINDERNEVENDIENST
  Ook hiervoor is uw gift van harte welkom.

- ZEGEN gesproken amen

Slotlied 440: vers 1 en 4

1. Gaat, stillen in den lande, uw Koning tegemoet,
    de intocht is ophanden van Hem die wond’ren doet.
    Gij die de Heer verwacht, laat ons vóór alle dingen
    Hem ons hosanna zingen. Hij komt, Hij komt met macht.

4. Gij schenkt met volle handen, die zelf de armoe draagt.
    Gij maakt uzelf te schande, die steeds naar zondaars vraagt.
    Wij willen, groot en klein, die 't al van U ontvingen,
    U ons hosanna zingen en eeuwig dankbaar zijn.
*          *          *          *          *          *          *          *          *          *  

Uitleg van de: Liturgische bloemschikking:  Advent 4 – 20 december         Ontvankelijkheid

In deze Adventstijd staat er als verbindende schakel naar het Kerstfeest toe steeds een liturgische bloemschikking in de kerk. Een schaal, opgebouwd uit driehoeken van bamboe rust op 4 pijlers van flessen, die elk bekleed worden met ander materiaal. Daarin staan takken of bloemen die voor deze zondag een thema uitbeelden.
Het getal 3 – staat symbool voor de verbinding tussen God en mens en mensen onderling.
Het getal 4 - verwijst naar de 4 windrichtingen. Het goede leven is bestemd voor iedereen op aarde, waar je ook geboren bent. De schaal staat symbool voor ons leven. Het heeft een open vorm. Een teken van ontvankelijkheid.

Deze zondag staat het verhaal van Maria centraal, aan wie de komst van haar Kind wordt aangekondigd. De 4e fles wordt bekleed met stro, dat doet denken aan het stro in de kribbe. De amaryllusbol en de skimmia staan symbool voor de aankondiging van het goede nieuws voor de hele wereld EN voor iedereen persoonlijk.

De tekst hierbij:

Ik open mijn ziel
en vul de schaal van mijn leven met ontvankelijkheid.
Hul mij in kleuren en geuren van gedroogd stro.
Ontsteek het vierde licht dat gloort in het Zuiden.

Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen
elkaar in het teken van de bloembol;
nieuw leven breekt door, hoe klein ook het begin.
 
terug
 
 
link
Uitzending Ichthuskerk
 
Wijde kerk
 
.

 
Facebook

IK4Youth

meer
 
CONTACT
Als u vragen, opmerkingen of kopij heeft, kunt u mailen naar 
info@ichthuskerk-voorthuizen.nl,
 
Foto's op de website
Er kunnen foto's op de website worden gepubliceerd, waarop u duidelijk herkenbaar bent. Indien u daartegen bezwaar heeft, kunt u dat melden via info@ichthuskerk-voorthuizen.nl, waarna de desbetreffende foto zal worden verwijderd.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.