PKN
Ichthuskerk Voorthuizen
 
Viering 22 november 2020

Viering 22 november 2020
ZONDAGSE VIERING

In de Ichthuskerk te Voorthuizen op  22 november 2020  10.00 uur


Laatste zondag van het kerkelijk jaar


Voorganger:  Ds. Peter Breure
Ouderling van dienst:  Dhr. Harry Klein Obbink
Dienst 2:  Mw. Jeannette Voskuyl
Organist:  Mw. Annerose Korporaal

Voor de viering wordt een kaars ontstoken voor ons allemaal,
voor wat of wie ons bezighoudt.

*           *           *           *           *           *           *           *           
- Orgelspel
- welkom en mededelingen
DE VOORBEREIDING - OM TE BEGINNEN

- Intochtslied:voorzang   Zangen van zoeken en Zien nr. 93 ‘Welkom’

Dit huis is een huis waar de deur open staat,
waar zoekers en zieners, genood of gekomen,
hun harten verwarmen, van toekomst gaan dromen,
waar in wat hen drijft tot herkenning gaat komen,
de vonk van de Geest in hun binnenste slaat.

Dit huis is een huis waar  gemeenschap bestaat,
waar zangers en zeggers bijeen zijn gekomen
om uiting te geven aan waar zij van dromen,
waardoor een beweging ontstaat die gaat stromen,
die nooit meer, door niemand, zich inperken laat.

- Stil gebed en ontsteken kaars (en lichtjes in de schaal)

- Groet:            Voorganger:      De Eeuwige zal bij u zijn!
                        Gemeente:        DE EEUWIGE ZAL U BEWAREN!
- Bemoediging:
                        V.:       Onze hulp is in de Naam van de HEER,
                        G.:       DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
                        V.:       die trouw blijft tot in eeuwigheid
                        G.:       EN NIET IN DE STEEK LAAT WAT ZIJN HAND BEGON.       AMEN.

- Kyrië-gebed

- Gloria-lied: voorzang: Wij wonen aan de stromen (HlLvO I-53, Sytze de Vries)

1.Wij wonen aan de storm, geplant langs de rivier,
    staan hecht en recht als bomen volop met groen versierd.
    Wij hebben doede bronnen met liefde aangeboord,
    de droogte overwonnen, geworteld in Gods woord.

2. Wij kunnen voluit groeien dankzij dit goed gerucht.
    Gods liefde laat ons bloeien,- wij dragen goede vrucht.
    Zijn zon bestraalt ons allen, wekt leven nu en hier.
    Hij wacht met welgevallen zijn oogst bij de rivier.

3. Het water stelt ons grenzen, zover het oog vaak reikt.
    Wij zijn in Gods omarming voorzeker ingedijkt!
    Zijn liefde hecht ons allen aan een tot veilig thuis;
    de vrede vormt de wallen, de trouw ommuurt dit huis.

4. Ooit woonden aan de stromen wie ons zijn voorgegaan.
    Laat voor wie na ons komen dezelfde bron bestaan!
    Dan hoeft geen mens te vrezen: het teken van de Vis
    zal lichtend baken wezen waar onze doorgang is!

(- Voor jong en oud)

DIENST VAN DE SCHRIFT - RONDOM HET WOORD

- Gebed bij het openen van de Bijbel
- Schriftlezing uit het Tweede Testament: Mattheus 5:1-12
- Muziek van lied 773

- Overweging   
- Muziek
DIENST VAN BARMHARTIGHEID - MET HART EN HANDEN
KOESTER DE NAMEN

- Voorzang:       Spreid uw dragende vleugels onder ons uit,
                        spreid uw warmende lichtglans over ons uit.

- We gedenken onze geliefde gestorvenen,
         staande bij paaskaars en doopvont noemen wij hun namen
         in liefde, in ons midden, en voor Gods aangezicht:

Henk Eisma      17 juli 1942  -  10 december 2019

Ynschje Alida Bos-Bakker  (Ines)       20 april 1939 - 14 januari 2020

Geertje Dirgje Verkerk-Kwetters      23 juli 1921 - 17 maart 2020

Willem Mulder  (Wim)       18 mei 1952 - 19 maart 2020

Alie van Beek-Krijt   8 november 1968 - 26 maart 2020

Catharina Elisabeth Dun    (Toos)      9 februari 1921 - 17 juli 2020

Jan Albert Gaasbeek         (Jan)        13 juni 1943 - 18 juli 2020

Trijntje Berkelaar-de Haan              (Tiny)       25 maart 1927 - 14 september 2020

Johanna Harmina  de Roos-Waanders               (Jo)  17 april 1930 - 19 oktober 2020

Jan Willem van Essen               (Jan)               28 maart 1941 - 20 oktober 2020

- Voorzang:                              Spreid Uw dragende vleugels onder ons uit,
                                               spreid uw warmende lichtglans over ons uit.

- We gedenken allen wier namen tot op vandaag in ons midden zichtbaar waren in de gedenkhoek,
         als vlinders in de zon

Everdina Wilhelmina Jongbloed – Collet                   1 maart 1925 -  13 februari 2019

Arendina Johanna van Vulpen-Keurhorst                 (Diny)          14 september 1924 – 22 maart 2019

Maria Louise van de Merwe – Goossen   (Riet) 19 september 1923 -  21 april 2019

Wilhelmus Brink     (Helmus)      14 september 1926 - 10 september 2019

- Voorzang:                              Spreid Uw dragende vleugels onder ons uit,
                                               spreid uw warmende lichtglans over ons uit.

- We gedenken wie korter of langer geleden zijn gestorven,
         met wie wij verbonden blijven en waarbij het goed doet, dat hun naam hier klinkt,
         in liefde, in ons midden, en voor Gods aangezicht.

- Voorzang:                              Spreid Uw dragende vleugels onder ons uit,
                                               spreid uw warmende lichtglans over ons uit.

- We gedenken wie dit jaar zijn gestorven aan de gevolgen van de Coronapandemie.
         Mensen met wie wij verbonden blijven en mensen verder weg in Nederland of ver daarbuiten.

- Voorzang:                              Spreid Uw dragende vleugels onder ons uit,
                                               spreid uw warmende lichtglans over ons uit.


- Ieder die dat wil kan nu thuis een lichtje ontsteken
denkend aan een geliefde gestorvene, hier ontsteken we een kaars voor wie in uw gedachten leeft

- Voorzang:                              Spreid Uw dragende vleugels onder ons uit,
                                               spreid uw warmende lichtglans over ons uit.
- We ontsteken een kaars voor hen aan wie niemand denkt…

- Voorzang:                              Spreid Uw dragende vleugels onder ons uit,
                                               spreid uw warmende lichtglans over ons uit.

- Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

- digitaal collecteren:  
DIACONIE:       NL80 RABO 0367 9429 92 t.n.v. Diaconie Ichthuskerk
KERK:               NL74 RABO 0366 3053 52 t.n.v. CvK Ichthuskerk

- ZEGEN            gesproken amen

- Slotlied buiten indien mogelijk: Lied 416 vers 1, 2 en 4.
 
terug
 
 
link
Uitzending Ichthuskerk
 
Wijde kerk
 
.

 
Facebook

IK4Youth

meer
 
CONTACT
Als u vragen, opmerkingen of kopij heeft, kunt u mailen naar 
info@ichthuskerk-voorthuizen.nl,
 
Foto's op de website
Er kunnen foto's op de website worden gepubliceerd, waarop u duidelijk herkenbaar bent. Indien u daartegen bezwaar heeft, kunt u dat melden via info@ichthuskerk-voorthuizen.nl, waarna de desbetreffende foto zal worden verwijderd.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.