PKN
Ichthuskerk Voorthuizen
 
Viering 24 december (kerstavond)

Viering 24 december (kerstavond)

In de Ichthuskerk te Voorthuizen

24 december 2020 – 19.00 UUR

Kerstdienst met de kinderen

Voorganger:  Ds. Peter Breure
Ouderling van dienst: Dhr. Harry Klein Obbink
Diaken van dienst:  Mw. Metha van de Biezen
Orgel en piano  Mw. Annerose Korporaal

*          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *

- Orgelspel

- Welkom

- Voorzang: Lied 477:1,2 en 4

Komt online tezamen jubelend van vreugde
komt nu, o komt nu naar Bethlehem
Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren
Komt, laten wij aanbidden (3x)              die Koning.

De hemelse eng'len riepen eens de herders
weg van de kudde naar 't schamel dak
Spoeden ook wij ons met eerbied'ge schreden
Komt, laten wij aanbidden (3x)              die Koning.

O Kind, ons geboren liggend in de kribbe
neem onze liefde in genade aan
U, die ons liefhebt U behoort ons harte
Komt, laten wij aanbidden (3x)              die Koning.

- Op de drempel – kaarsen worden aangestoken.

- Muziek: Illumina – Marten Kamminga
Laat er licht in ons har in ons leven zijn:  Illuminia
Laat er liefde en warmte en uitzicht zijn: Illumina
Licht van boven, van binnen, van eeuwigheid
Laat dat licht in de ziel van ons allen zijn: Illumina

- Bemoediging en groet

- Muziek: Stille nacht

- Gebed
- Vertelling n.a.v. Lucas 2:1-20

- Filmpje: zingen met de kinderen: Kling klokje klingelingeling

Kling klokje klingelingeling, Kling klokje kling
Kerstmis is gekomen, lichtjes in de bomen
En in alle landen gaan wij kaarsjes branden
Kling klokje klingelingeling Kling klokje kling

Kling klokje klingelingeling, Kling klokje kling
Kerstfeest is gekomen, mooi zijn alle bomen
Ik zie de gezichtjes glimmen van de lichtjes
Klink klokje klingelingeling Kling klokje kling

Kling klokje klingelingeling Kling klokje kling
Kijken door de ruiten naar de sterren buiten
Schijnend in de stille nacht zingen wij ons liedje zacht
Klink klokje klingelingeling Kling klokje kling

- Verhaal

- Voorzang: Lied 476:   Nu zijt wellekome

- Voorbeden en dankgebed -  Stil gebed -    Onze Vader

- digitaal collecteren:   (zie beneden)

- Zingen met de kinderen: Vrede voor jou (Lied 421)

Vrede voor jou, vrede voor jou, vrede voor jou.
Vrede voor jou, vrede voor jou, vrede voor jou.

- Wegzending en zegen

- Muziek – Wij trekken in een lange stoet op weg naar Bethlehem
            (Filmpje)


*          *          *          *          *          *          *          *          *          *          * 

Voor jullie allemaal een heel fijn kerstfeest!

*          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          

Bij de collecten:

1. DIACONIE:  NL80 RABO 0367 9429 92 t.n.v. Diaconie Ichthuskerk
       voor Kerstattenties
2. KERK: NL74 RABO 0366 3053 52 t.n.v. CvK Ichthuskerk pastoraat
 
terug
 
 
link
Uitzending Ichthuskerk
 
Wijde kerk
 
.

 
Facebook

IK4Youth

meer
 
CONTACT
Als u vragen, opmerkingen of kopij heeft, kunt u mailen naar 
info@ichthuskerk-voorthuizen.nl,
 
Foto's op de website
Er kunnen foto's op de website worden gepubliceerd, waarop u duidelijk herkenbaar bent. Indien u daartegen bezwaar heeft, kunt u dat melden via info@ichthuskerk-voorthuizen.nl, waarna de desbetreffende foto zal worden verwijderd.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.