PKN
Ichthuskerk Voorthuizen
 
Viering 25 december (Kerstmorgen)

Viering 25 december (Kerstmorgen)

In de Ichthuskerk te Voorthuizen, 25 december 2020

Kerstmorgen – 10.00 uur

Een licht in de nacht!

Voorganger:  Ds. Peter Breure
Ouderling van dienst: Mw. Annemiek Panhuis     
Diaken van dienst:  Mw. Els Water-van Galen
Organist/pianist: Dhr. Frank Water

Voor de viering wordt een kaars ontstoken voor ons allemaal,
voor wat of wie ons bezighoudt.
*          *          *          *          *          *          *          *          *          *

Orgelspel

Welkom

Voorzang: lied 477:1 en 4
Komt online tezamen jubelend van vreugde
komt nu, o komt nu naar Bethlehem
Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren
Komt, laten wij aanbidden (3x)              die Koning.

O Kind, ons geboren liggend in de kribbe
neem onze liefde in genade aan
U, die ons liefhebt U behoort ons harte
Komt, laten wij aanbidden (3x)              die Koning.

Op de drempel - De kaarsen worden aangestoken.

Ik open mijn ziel
en vul de schaal van mijn leven met Gods nieuwe begin.
Hul mij in kleuren en geuren van het uitbundige feest,
van Gods licht voor heel de wereld. Oost, West, Noord en Zuid.

Hemel en aarde zijn nu verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar in Jezus, de Zoon, onze Heer.
Woord van leven, levend Woord.
Het Goede Leven doorgebroken, voor iedereen!

Lichtlied muziek: Illumina – Marten Kamminga
Laat er licht in ons har in ons leven zijn:  Illuminia
Laat er liefde en warmte en uitzicht zijn: Illumina
Licht van boven, van binnen, van eeuwigheid
Laat dat licht in de ziel van ons allen zijn: Illumina

Begroeting en groet
Voorganger:          We hebben ons erop voorbereid en nu is alles klaar: Het is feest!
                             Er is een kind geboren.
                             Een stralende ster, een woord in de nacht-
                             bewaar in je hart dat God aan ons dacht.
                             Zo gaan wij op weg, op weg met het licht.
                             Op zoek naar een mooi en hoopvol bericht.

V.:     Onze hulp is in de NAAM van de HEER,
         DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
         die trouw blijft tot in eeuwigheid,
         en niet laat gaan het werk van Zijn handen. AMEN
         In zijn naam groeten we elkaar met vrede: Vrede voor jou!
         VREDE VOOR JOU!
         Vrede voor de mensen van overal.
         Vrede voor iedereen die van vrede droomt.

Voorzang: lied 480 vers 1

Kyriegebed (acclamatie: kyrieleis (lied 476)

Muziek - instrumentaal: lied 484

Gebed bij de opening van de Bijbel

Lezing Nieuwe Testament: Lucas 2:1-13
Voorzang: lied 487:1
Lezing Nieuwe Testament: Lucas 2:15-20
Muziek instrumentaal: lied 487:3

 Overweging

Muziek: Hallelujah (Tekst: M. Kamminga (2016), melodie: Leonard Cohen)

1. ’t Is op teevee en inde krant, de wereld lijkt compleet in brand,
    wie wil er nu nog zingen: ‘Halleluja?’
    Augustus, Poetin, Erdogan, we weten er toch alles van,
    wat valt er nog te zingen, ‘Halleluja?’
Refrein:    Halleluja, Halleluja (2x)

2. Bombardementen overal, een kindje in een arme stal,
    is dat nu om te zingen: ‘Halleluja’?
    De vluchtelingen op het strand, maar kijk: iemand reikt hen de hand
    en ‘k hoor haar zachtjes zingen: ‘Halleluja.’.
Refrein:    Halleluja, Halleluja (2x)

3. Want zij koestert een diep geheim, verborgen in een klein refrein,
    dat zet je in beweging, halleluja,
    die melodie stuwt je gewoon, dat motto als jouw ondertoon,
    die laat de ogen glimmen, halleluja.
Refrein:    Halleluja, Halleluja (2x)

4. Je voelt weer waar het echt om gaat, dat God de wereld niet verlaat
    als wij handelend zingen: halleluja.
    Het Christuskind als levenskracht waarvan de vrede wordt verwacht,
    hem volgen wij al zingend, halleluja.
Refrein:    Halleluja, Halleluja (2x)

Voorbeden en dankgebed Stil gebed Onze Vader

- digitaal collecteren:  
DIACONIE:  NL80 RABO 0367 9429 92 t.n.v. Diaconie Ichthuskerk
KERK:         NL74 RABO 0366 3053 52 t.n.v. Cvk Ichthuskerk

Voorzang: Slotlied 500:1 en 5 – Uit uw verborgenheid

Wegzending en zegen

Muziek: lied 483
 
terug
 
 
link
Uitzending Ichthuskerk
 
Wijde kerk
 
.

 
Facebook

IK4Youth

meer
 
CONTACT
Als u vragen, opmerkingen of kopij heeft, kunt u mailen naar 
info@ichthuskerk-voorthuizen.nl,
 
Foto's op de website
Er kunnen foto's op de website worden gepubliceerd, waarop u duidelijk herkenbaar bent. Indien u daartegen bezwaar heeft, kunt u dat melden via info@ichthuskerk-voorthuizen.nl, waarna de desbetreffende foto zal worden verwijderd.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.