PKN
Ichthuskerk Voorthuizen
 
Viering 25 oktober

Viering 25 oktober
ZONDAGSE VIERING

In de Ichthuskerk te Voorthuizen                  25 oktober 2020

6de zondag van de herfst
‘Ik hou van mij’

Voorganger:  Ds. Peter Breure
Ouderling van dienst:  
           Mw. Jellan Kasteel-Okma
Dienst 2:  Mw. Annemiek Panhuis
Lector:  Mw. Wilma van Gijssel-Goor
Organist:  Dhr. Hein van de Veen
Zang:  
     Mw. Caroline van Amerongen-van Tuijl

Voor de viering ontsteekt de voorganger enkele kaarsjes als een gebed voor iemand, of het gedenken van een geliefde,of als een gebed om licht en kracht.

*           *           *           *           *           *           *           *           * 

- Orgelspel                   - Welkom en mededelingen

DE VOORBEREIDING - OM TE BEGINNEN

- Intochtslied: voorzang  Lied 695: vers 1 en 5

- Stil gebed en ontsteken kaars

- Groet:                       
         Voorganger: De Eeuwige zal bij u zijn.
         Allen:           DE EEUWIGE ZAL U BEWAREN!
- Bemoediging:
         V:      Onze hulp is in de Naam van de HEER
         A:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
         V:      Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat wat zijn hand begon,
         A:      AMEN

- Kyrië-gebed
- Gloria-lied: voorzang:             Lied 790: vers 1 en 3
  (Voor jong en oud)

DIENST VAN DE SCHRIFT - RONDOM HET WOORD

- Gebed bij het openen van de Bijbel:

- We lezen uit het Tweede Testament: Mattheüs 22:34-46
- Muziek: we luisteren naar de muziek van Lied 1003

- Overweging   
- Muziek

DIENST VAN BARMHARTIGHEID - MET HART EN HANDEN

- In memoriam  Johanna Harmina de Roos – Waanders
                        Jan Willem van Essen

- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

- ZEGEN gezongen n.a.v. Psalm 1

- Slotlied: Lied 793 op het plein (melodie: Wat de toekomst brengen moge)

  1. Bron van liefde, licht en leven,
       voor elkaar zijn wij gemaakt,
       door Uw hand elkaar gegeven,
       door Uw vinger aangeraakt.
       Laat ons op Uw toekomst hopen,
       gaandeweg U tegemoet,
       dat wij samen lachend lopen,
       in Uw grote bruiloftsstoet.

   2. Bron van liefde, licht en leven,
       zon die hartverwarmend schijnt,
       woord van hogerhand gegeven,
       trouw en teder tot het eind.
       Al zou ons een vijand haten,
       al gaat zelfs de liefste heen,
       liefde zal ons nooit verlaten,
       Gij, Gij laat ons niet alleen.

   3. Bron van liefde, licht en leven,
       laat Uw vreugde in ons zijn,
       is de blijdschap weggebleven,
       liefde maakt van water wijn.
       Dat wij dan elkaar beminnen,
       zó dat zelfs de dood niet scheidt,
       niets kan liefde overwinnen,
       liefde heeft de eeuwigheid.

*           *           *           *           *           *           *           *           

Diaconie: Nederlands Bijbelgenootschap
Diaconie Ichthuskerk:  NL80 RABO 0367 9429 92

Kerk: algemeen
College van Kerkrentmeesters Ichthuskerk:  NL74 RABO 0366 3053 52

U kunt uw giften overmaken op bovenstaande rekeningen.
Hartelijk dank dat u op deze manier wilt bijdragen.

*           *           *           *           *           *           *           *       

Mededelingen:
Behoefte aan contact met de dominee? Bel gerust of mail Peter Breure: 06-34758990 of jpebreure@online.nl

Dinsdag  27 okt: 19.15 uur Avondgebed in de Ichthuskerk. Welkom!

Blijft u voor de actuele informatie onze website volgen:
www.ichthuskerk-voorthuizen.nl
 
terug
 
 
link
Uitzending Ichthuskerk
 
Wijde kerk
 
.

 
Facebook

IK4Youth

meer
 
CONTACT
Als u vragen, opmerkingen of kopij heeft, kunt u mailen naar 
info@ichthuskerk-voorthuizen.nl,
 
Foto's op de website
Er kunnen foto's op de website worden gepubliceerd, waarop u duidelijk herkenbaar bent. Indien u daartegen bezwaar heeft, kunt u dat melden via info@ichthuskerk-voorthuizen.nl, waarna de desbetreffende foto zal worden verwijderd.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.