PKN
Ichthuskerk Voorthuizen
 
Viering 27 september 2020 Viering 27 september 2020
ZONDAGSE VIERING

In de Ichthuskerk te Voorthuizen            27 september 2020

Voorganger:                              Dhr. Gijs Bleijenberg                
Ouderling van dienst:                 Mw. Janna Monster-Smit
Dienst 2:                                   Dhr. Harry Klein Obbink
Organist:                                  Dhr. Frank Water

Voor de viering wordt een kaars ontstoken voor ons allemaal,
voor wat of wie ons bezighoudt. Thuis kunt u dat ook doen

*           *           *           *           *           *           *           *           *           *           *           *           *           *           *

DE VOORBEREIDING - OM TE BEGINNEN

- welkom en mededelingen
- Intochtslied: Lied  216:1 (Dit is een morgen)

- Stil gebed en ontsteken kaars (en lichtjes in de schaal)

- Groet:
v:         De Eeuwige zal bij u zijn!
g:         DE EEUWIGE ZAL U BEWAREN!

- Bemoediging:
v:         Onze hulp is in de Naam van de HEER,
g:         DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v:         die trouw blijft tot in eeuwigheid
g:         EN NIET IN DE STEEK LAAT
            WAT ZIJN HAND BEGON.            AMEN.

- Kyrië-gebed

- Gloria-lied: voorzang: Lied 305: 1, 2 en 3 (Alle eer en alle glorie)

(- Voor jong en oud)

DIENST VAN DE SCHRIFT - RONDOM HET WOORD

- Gebed bij het openen van de Bijbel

- Schriftlezing uit het Nieuwe Testament: Handelingen 28:16-31
- Muziek: Lied 866: 1 en 2 (Zolang als ik op aarde leven zal)

- Overweging    - Muziek

DIENST VAN BARMHARTIGHEID - MET HART EN HANDEN

- Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

- Slotlied: samenzang: Lied 747: vers 1 (Eens komt de grote zomer)

- ZEGENBEDE gesproken amen

Mededelingen:

De diaconie-collecte van deze zondag is bestemd voor het vredeswerk:

Vrede verbindt verschil
De Protestantse Kerk steunt via Kerk in Actie en PAX vredesinitiatieven in Nederland en wereldwijd. Zoals in Nigeria, waar Kerk in Actie het werk van de Nigeriaanse kerken steunt om slachtoffers van het geweld te helpen hun trauma’s te verwerken.
Christenen en moslims verbeteren samen hun situatie en zijn bondgenoten in hun strijd tegen armoede en terrorisme. In Nederland is er steun voor SKIN, de organisatie van migranten- en internationale kerken, om elkaar als christenen te ontmoeten en van elkaar te leren.
PAX steunt in Irak een organisatie die vecht tegen seksueel en gender-gerelateerd geweld tegen vrouwen.
Meer informatie www.kerkinactie.nl/collecte


Aanstaande dinsdagavond 29 september:
19.15 – 19.40 uur: Avondgebed in de Ichthuskerk
Psalmlezing, enkele liederen, lichtjes aansteken, gebeden, stilte:
Welkom!
 
terug
 
 
link
Uitzending Ichthuskerk
 
Wijde kerk
 
.

 
Facebook

IK4Youth

meer
 
CONTACT
Als u vragen, opmerkingen of kopij heeft, kunt u mailen naar 
info@ichthuskerk-voorthuizen.nl,
 
Foto's op de website
Er kunnen foto's op de website worden gepubliceerd, waarop u duidelijk herkenbaar bent. Indien u daartegen bezwaar heeft, kunt u dat melden via info@ichthuskerk-voorthuizen.nl, waarna de desbetreffende foto zal worden verwijderd.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.