PKN
Ichthuskerk Voorthuizen
 
Viering 29 november 2020

Viering 29 november 2020
ZONDAGSE VIERING

In de Ichthuskerk te Voorthuizen - 29 november 2020

1ste zondag van advent

               Voorganger:  Ds.  Peter Breure
               Ouderling van dienst:  
                             Mw. Janna Monster-Smit

               Dienst 2:  Mw. Annemiek Panhuis
               Organist:  Dhr. Frank Water                   

Voor de viering wordt een kaars ontstoken voor ons allemaal,
voor wat of wie ons bezighoudt.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *    
DE VOORBEREIDING - OM TE BEGINNEN
- Orgelspel
- Welkom en mededelingen
- Intochtslied:voorzang:  Lied 433: 1 en 3

- Stil gebed en ontsteken kaars (en lichtjes in de schaal)
- Adventskaars ontsteken:
Ik open mijn ziel
en vul de schaal van mijn leven met verwachting.
Hul mij in kleuren en geuren van groene hoop.
Ontsteek het eerste licht, dat daagt in het Oosten.

Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar
in het teken van de vijgenboom;
nieuw leven breekt door, kome wat komt.

- Muziek (Aber du weißt den Weg für mich – Taizé – God, geef dat mijn gedachten gericht zijn op U.

- Groet:
Voorganger:     De Eeuwige zal bij u zijn!
Gemeente:      DE EEUWIGE ZAL U BEWAREN!
- Bemoediging:
V.:                        Onze hulp is in de Naam van de HEER,
G.:                        DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V.:                        die trouw blijft tot in eeuwigheid
G.:                        EN NIET IN DE STEEK LAAT WAT ZIJN HAND BEGON. AMEN.

- Kyrië-gebed met Gospodi A – (Taizé) Heer ontferm U – Lied 301A
- Muziek  van Lied 445 – De nacht is haast ten einde

DIENST VAN DE SCHRIFT - RONDOM HET WOORD

- Gebed bij het openen van de Bijbel
- Schriftlezing uit het Eerste Testament: Jesaja 63: 19b-64:8
- Voorzang Psalm 85: 1 en 4

- Schriftlezing uit het Tweede Testament: Marcus 13: 24-37
- Muziek: Lied 333 – Kom, Geest van God

Overweging
Muziek
DIENST VAN BARMHARTIGHEID - MET HART EN HANDEN

- Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Digitaal collecteren: 
DIACONIE:     NL80 RABO 0367 9429 92 t.n.v. Diaconie Ichthuskerk
KERK:           NL74 RABO 0366 3053 52 t.n.v. Cvk Ichthuskerk


- ZEGEN - Gesproken amen

- Slotlied (indien mogelijk buiten): 462: 1,5 en 6

1.Zal er ooit een dag van vrede, zal er ooit bevrijding zijn
    voor wie worden doodgezwegen, levenslang gebroken zijn.

5. Zoals bomen mensen tonen dat er kracht tot groeien is,
    zal de zoon der mensen komen die de boom des levens is.

6. Zoals sterren mensen melden dat geen nacht te donker is,
    zal een kind ons komen redden dat het licht der wereld is.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *  

Mededelingen:
Dinsdagavond is er een avondgebed in deze kerk om 19.15 uur-19.40 uur, welkom.

Liturgische schikking: Zondag 1 – 29 november: Verwachting
In deze Adventstijd staat er als verbindende schakel naar het Kerstfeest toe steeds een liturgische bloemschikking in de kerk.

Een schaal, opgebouwd uit driehoeken van bamboe rust op 4 pijlers van flessen, die elk bekleed worden met ander materiaal. Daarin staan takken of bloemen die voor deze zondag een thema uitbeelden.
Het getal 3 – staat symbool voor de verbinding tussen God en mens en mensen onderling.
Het getal 4 - verwijst naar de 4 windrichtingen. Het goede leven is bestemd voor iedereen op aarde, waar je ook geboren bent.
De schaal staat symbool voor ons leven. Het heeft een open vorm. Een teken van ontvankelijkheid.
‘Hoe zal ik U ontvangen’ begint een Adventslied. Met verwachting zegt de tekst voor deze zondag.

De 1e fles is nu bekleed met nobilis groen. Deze grijs-groene kleur stemt tot nadenken.
Er staan vijgentakken in de flessen, die uitkomen in de schaal. Van het uitlopen van de vijgenboom wordt gesproken in de lezing die op deze zondag gelezen kan worden uit Marcus 13: 24-37.
Als er knoppen en blaadjes aan komen, is de zomer in aantocht. Zo is het ook met Gods nieuwe wereld.
Het goede leven is NU al in aantocht.


 
terug
 
 
link
Uitzending Ichthuskerk
 
Wijde kerk
 
.

 
Facebook

IK4Youth

meer
 
CONTACT
Als u vragen, opmerkingen of kopij heeft, kunt u mailen naar 
info@ichthuskerk-voorthuizen.nl,
 
Foto's op de website
Er kunnen foto's op de website worden gepubliceerd, waarop u duidelijk herkenbaar bent. Indien u daartegen bezwaar heeft, kunt u dat melden via info@ichthuskerk-voorthuizen.nl, waarna de desbetreffende foto zal worden verwijderd.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.