PKN
Ichthuskerk Voorthuizen
 
Viering 30 augustus Viering 30 augustus
ZONDAGSE VIERING

In de Ichthuskerk te Voorthuizen                  30 augustus 2020

11de zondag van de zomer

Voorganger:                     Ds. Peter Breure
Ouderling van dienst:        Mw. Annemiek Panhuis
Diaken van dienst             Mw. Janna Monster-Smit
Organist:                          Dhr. Frank Water
Voorzang:                        Mw. Marie Fiege-van Tuyl

Voor of na de viering kunt u een kaarsje aansteken
als een gebed voor iemand, of het gedenken van een geliefde,
of als een gebed om licht en kracht.

*          *          *          *          *          *          *          *          *

DE VOORBEREIDING - OM TE BEGINNEN

- Intochtslied (allen): Lied 280: vers 1

De vreugde voert ons naar dit huis
waar ’t woord van God geschiedt.
God roept zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.

- Stil gebed en ontsteken kaars

- Groet:            Voorganger:      De Eeuwige zal bij u zijn en 
                        Allen:               DE EEUWIGE ZAL U BEWAREN!
- Bemoediging:
V.:       Onze hulp is in de Naam van de HEER
A.:       DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
            en niet loslaat wat zijn hand begon,
A.:       AMEN

- Kyrië-gebed (met Lied 368g door voorganger)
‘Adem van God, vernieuw ons bestaan’

- Gloria-lied:     Voorzang: Lied 704: vers 1

Dank, dank nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.

(- Voor jong en oud)

DIENST VAN DE SCHRIFT - RONDOM HET WOORD

- Gebed bij het openen van de Bijbel:

- Schriftlezing uit het Tweede Testament: Mattheüs 17:1-9
- Lied: Voorzang: 543: vers 1 - Gij zijt in glans verschenen

Gij zijt in glans verschenen, verschenen voor altijd.
Hoe ook in dood verdwenen, ons straalt uw heerlijkheid.
Hoe bitter ook de pijnen door ons U aangedaan,
Gij blijft in glans verschijnen, ziet ons in glorie aan.

- Overweging
- Muziek

DIENST VAN BARMHARTIGHEID - MET HART EN HANDEN

- In memoriam Mevr. Toos Dun
- In memoriam Dhr. Jan Gaasbeek
-Muziek (Psalm 42)

- Dankgebed en voorbeden (orgelspel: Lied 417), stil gebed, Onze Vader

            (Tekst Lied 417 vertaald: Vrede laat Ik jullie na
                                               Mijn vrede geef ik jullie
                                               Laat jullie hart niet ongerust zijn)

- Slotlied: Voorzang: Straks bijeen (Tekst: Gert landman)

1. Straks bijeen, als de dreiging voorbij is.
   Straks bijeen, het verdriet van de baan.
   Weer bijeen, zonder afstand te houden,
   opgetogen: de morgen breekt aan.

2. Samen zullen we danken en zingen.
   Samen breken we brood, delen wijn.
   Wij omhelzen elkaar weer met vrede:
   een gebaar dat bijzonder zal zijn.

3. En we steunen elkaar en beloven,
   na het leed dat we hebben doorstaan,
   dat wij zien wat het nieuwe betekent
   en daar zinvol mee om zullen gaan.

4. Dat wij dieper verstaan onze roeping:
   om uit liefde voor God, in geloof
   moeder aarde te dienen, te hoeden;
   elke dag, heel ons leven, vol hoop.

- ZEGEN beaamd met samenzang: Lied 425

Vervuld van uw zegen, gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

*           *           *           *           *           *           *           *           *           *           *

Vanaf dinsdag begint weer het wekelijkse AVONDGEBED. U bent welkom om 19.15 uur. We volgen een vaste liturgie. Mocht u denken, het lijkt me mooi om een keer te gaan, bel of app dan even met Ds Peter Breure i.v.m. het aantal mensen.
telefoon: 0342-472786 – mobiel: 06-34758990
 
terug
 
 
link
Uitzending Ichthuskerk
 
Wijde kerk
 
.

 
Facebook

IK4Youth

meer
 
CONTACT
Als u vragen, opmerkingen of kopij heeft, kunt u mailen naar 
info@ichthuskerk-voorthuizen.nl,
 
Foto's op de website
Er kunnen foto's op de website worden gepubliceerd, waarop u duidelijk herkenbaar bent. Indien u daartegen bezwaar heeft, kunt u dat melden via info@ichthuskerk-voorthuizen.nl, waarna de desbetreffende foto zal worden verwijderd.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.