PKN
Ichthuskerk Voorthuizen
 
Viering 31 december (oudjaar)

Viering 31 december (oudjaar)
OUDJAARSVIERING

In de Ichthuskerk te Voorthuizen -
         31 december 2020 - 19.30 uur

Voorganger: Ds. Peter Breure
Ouderling van dienst:   Mw. Metha van de Biezen
Diaken van dienst:   Mw. Jellan Kasteel-Okma
Organist:  Dhr. Frank Water

Voor de viering zullen er kaarsjes aangestoken worden, 
als een gebed voor iemand, of het gedenken van een geliefde,
of als een gebed om licht en kracht.

*        *        *        *        *        *        *        *        *        *        *        *  

- Orgelspel
- Welkom en mededelingen
DE VOORBEREIDING - OM TE BEGINNEN
- Stil gebed
- Ontsteken kaarsen
- Intochtslied (voorzang):  511 vers 1 en 2

- Groet:
         Voorganger: De Eeuwige zal bij u zijn!
         Gemeente:   DE EEUWIGE ZAL U BEWAREN!
- Bemoediging:
         V.:     Onze hulp is in de NAAM van de HEER,
         G.:     DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
         V.:     die trouw blijft tot in eeuwigheid, en niet laat gaan het werk van Zijn handen.
         G.:     AMEN

- Muziek (instrumentaal): kyrië en gloria: Een land om van te dromen    (Uit: Geroepen om te zingen, Lied nr. 112)

1. Zeg nooit: “Onze wereld is gebroken,
    en de mens tot weinig goeds in staat.”
    Zeg nooit: “Niemand kan op vrede hopen,
    alles gaat nu als het gaat.”

Refrein:
Want een land, een land om van te dromen
stuwt de mensen uit hun slavernij
tot zij juichen, met tranen in hun ogen:
Lieve God, we zijn er: eind’lijk vrij !

2. Zeg nooit dat de zeeën veel te hoog zijn,
    dat een mens niet zonder bedding kan.
    Zeg nooit dat woestijnen veel te droog zijn,
    dat een volk daar eenmaal weer verzandt. Refrein

3. Zeg nooit: God is zijn verbond vergeten,
    er is niemand hier, die ons bevrijdt.
    Zeg nooit: Van een droom kan ik niet eten.
    Zeg nooit: Wie niet werkt, verknoeit z’n tijd. Refrein

4. Zeg nooit dat het godvergeten lijden
    toch het noodlot is van ons bestaan.
    Zeg nooit: Stil maar, wacht op beet’re tijden.
    Zeg nooit: Niemand kan de dood weerstaan. Refrein

DIENST VAN DE SCHRIFT - RONDOM HET WOORD

- Gebed bij het openen van de Bijbel
- Instrumentaal: Lied 500 vers 1 en 5

- We lezen uit het eerste Testament: Psalm 121
- Muziek
- We lezen: Psalm 121 (Psalmen voor nu)
- Muziek
- We lezen: Psalm 121 (Psalmen vrij)
- Voorzang: Psalm 121 vers 1

- Overweging
- Muziek

DIENST VAN BARMHARTIGHEID - MET HART EN HANDEN

- Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

  digitaal collecteren:  
  DIACONIE:      NL80 RABO 0367 9429 92 tnv. Diaconie Ichthuskerk
  KERK:            NL74 RABO 0366 3053 52 tnv  CvK Ichthuskerk

- Slotlied (voorzang): T:Sytze de Vries, Melodie: Finlandia (Sibelius)
Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan
Ik ben je baken, ook in de diepe nacht
Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan 
Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat
Ik ben de wind waardoor je adem halt

Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan
Ik ben de zon, waardoor het donker knielt
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan 
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen
Ik ben de dag, die schemert in je droom

Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt
Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan 
Ik ben de verte, die verlangend wenkt
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen
ben ik de hand, die al je tranen wist.

ZEGEN: gesproken AMEN

*        *        *        *        *        *        *        *        *        *        *      

Mededelingen:
*  Behoefte aan een gesprek met de dominee? Bel gerust of mail:
   Peter Breure: 0342-472786 of jpebreure@online.nl

 
terug
 
 
link
Uitzending Ichthuskerk
 
Wijde kerk
 
.

 
Facebook

IK4Youth

meer
 
CONTACT
Als u vragen, opmerkingen of kopij heeft, kunt u mailen naar 
info@ichthuskerk-voorthuizen.nl,
 
Foto's op de website
Er kunnen foto's op de website worden gepubliceerd, waarop u duidelijk herkenbaar bent. Indien u daartegen bezwaar heeft, kunt u dat melden via info@ichthuskerk-voorthuizen.nl, waarna de desbetreffende foto zal worden verwijderd.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.