PKN
Ichthuskerk Voorthuizen
 
Viering 3 januari 2021

Viering 3 januari 2021
ZONDAGSE VIERING

In de Ichthuskerk te Voorthuizen - 3 januari 2021

Voorganger: Ds. Peter Breure
Ouderling van dienst: Mw. Annemiek Panhuis
Dienst 2:  Mw. Els Water-van Galen
Organist: Dhr. Frank Water

Voor de viering ontsteekt de voorganger enkele kaarsjes
als een gebed voor iemand, of het gedenken van een geliefde,
of als een gebed om licht en kracht.
*        *        *        *        *        *        *        *        *        *        *        *     
- Orgelspel
- Welkom en mededelingen
DE VOORBEREIDING - OM TE BEGINNEN

- Intochtslied: voorzang Lied 8a vers 1, 3 en 4
- Stil gebed en ontsteken kaars

- Groet:
            Voorganger:      De Eeuwige zal bij u zijn en 
            Allen:               DE EEUWIGE ZAL U BEWAREN!
- Bemoediging:
            V.:       Onze hulp is in de Naam van de HEER
            A.:       DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
            V. :      Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat wat zijn hand begon.
            A.:       AMEN

- Kyrië-gebed
- Muziek:  Kyrie en Gloria-lied: 299j

(- Voor jong en oud)
DIENST VAN DE SCHRIFT - RONDOM HET WOORD

- Gebed bij het openen van de Bijbel
- Muziek:          Lied  521
- Schriftlezing uit het Eerste Testament: Psalm 8
- Voorzang:                   Lied 780 vers 1, 2 en 3
- Schriftlezingen uit het Tweede Testament:        Handelingen 4:8-12 en Lucas 2:21
- Muziek: we luisteren naar de muziek van Lied 335

- Overweging
- Muziek
DIENST VAN BARMHARTIGHEID - MET HART EN HANDEN

- Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

  digitaal collecteren:  
1.  DIACONIE: NL80 RABO 0367 9429 92 tnv. Diaconie Ichthuskerk         Verjaardagsattenties
2.  KERK:  NL74 RABO 0366 3053 52 tnv  CvK Ichthuskerk               Geluidsinstallatie
3.  ZWO

- Slotlied: Voorzang: Wij gaan heen (Tekst en muziek: Marten Kamminga)

1. Wij gaan heen met het licht in de ogen.
    Wij gaan heen met het licht in ons hart.
    Wij gaan heen in het stille vertrouwen. Alleluja, alleluja, alleluja.

2. Wij gaan heen met de blik op oneindig
    Wij gaan heen dwars door modder en vuil.
    Wij gaan heen in het groeiend verlangen, alleluja

3. Wij gaan heen met de stroom van nieuw leven.
    Wij gaan heen met de mens van het kruis.
    Wij gaan heen met de hemel voor handen, alleluja.

- ZEGEN

*           *           *           *           *           *           *           *           *       

Mededelingen

Behoefte aan contact met de dominee? Bel Peter Breure: 0634758990

 
terug
 
 
link
Uitzending Ichthuskerk
 
Wijde kerk
 
.

 
Facebook

IK4Youth

meer
 
CONTACT
Als u vragen, opmerkingen of kopij heeft, kunt u mailen naar 
info@ichthuskerk-voorthuizen.nl,
 
Foto's op de website
Er kunnen foto's op de website worden gepubliceerd, waarop u duidelijk herkenbaar bent. Indien u daartegen bezwaar heeft, kunt u dat melden via info@ichthuskerk-voorthuizen.nl, waarna de desbetreffende foto zal worden verwijderd.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.