PKN
Ichthuskerk Voorthuizen
 
Viering 6 december

Viering 6 december
ZONDAGSE VIERING

in de Ichthuskerk te Voorthuizen op  6 december 2020

2de zondag van advent - “Verlangen”

Voorganger:  Ds. Siebe H. Hiemstra uit Almelo
Ouderling van dienst: Mw. Metha van de Biezen
Dienst 2:  Mw. Jeannette Voskuyl  
Organist:  Dhr. Hein van de Veen


Voor de viering wordt een kaars ontstoken voor ons allemaal,
voor wat of wie ons bezighoudt.
*          *          *          *          *          *          *

DE VOORBEREIDING - OM TE BEGINNEN
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Intochtslied door de zangers,
een lied van Marijke de Bruijne en Chris van Bruggen

In de harten van de mensen leeft een eeuwenoud bericht,
van een wereld die volmaakt was waarvan God zag dat zij goed was
lichtend beeld dat van ons vlucht.

Echo die in ons blijft klinken, vonk van God geef ons de durf
            ’t met dit sprankje hoop te wagen tot het groeiend wordt voldragen,
ons van binnenuit vervult.

Stil gebed en ontsteken kaars (en lichtjes in de schaal)

Adventskaars ontsteken:
Ik open mijn ziel
en vul de schaal van mijn leven met verlangen.
Hul mij in kleuren en geuren van feestelijk wit.
Ontsteek het tweede licht, dat reikt naar het Westen..

Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar
in het teken van de witte bloesem;
gerechtigheid breekt door, hoe kronkelig ook de weg.

de voorganger leest verder van het intochtslied:

Als een kind, zo klein en kwetsbaar, teer, maar toch vol zachte kracht
wordt dan Christus steeds herboren, wat in ’t donker leek verloren,
wordt weer aan het licht gebracht.

Groet:
v:         De Eeuwige zal bij u zijn!
g:         DE EEUWIGE ZAL U BEWAREN!

Bemoediging:
v:         Onze hulp is in de Naam van de HEER,
g:         DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v:         die trouw blijft tot in eeuwigheid
g:         EN NIET IN DE STEEK LAAT WAT ZIJN HAND BEGON.  AMEN
 de voorganger leest verder van het intochtslied:

Dunne draad van licht en leven, Geest van God die ons geleidt,
voer door eeuwen en door dagen, ons naar heelheid die de aarde
van gebrokenheid bevrijdt.

  over het thema “Verlangen”
  Kyrië-gebed
..Als een gebed om de Heilige Geest luisteren we naar ‘Veni Sancte Spiritus’, een lied Uit Taizé.

DIENST VAN DE SCHRIFT - RONDOM HET WOORD
  Gebed om Verlichting met de Heilige Geest

  Profetenlezing, Jesaja 40: 3-11
  de zangers zingen: Lied 528 vers 1 en 2
  Evangelie-lezing, Johannes 1: 19-28
  de voorganger leest: Lied 528 vers 3, 4 en 5
  de organist speelt Lied 528

  Overweging    
  orgelspel
DIENST VAN BARMHARTIGHEID - MET HART EN HANDEN

  Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

  digitaal collecteren:  
  DIACONIE:      NL80 RABO 0367 9429 92 tnv. Diaconie Ichthuskerk         diacoanaal quotum
  KERK:             NL74 RABO 0366 3053 52 tnv  CvK Ichthuskerk               kerk
  De “deurcollecte” ( 3e collecte) van vandaag  is voor Perron 16.
  Ook hiervoor is uw gift van harte welkom.

  ZEGEN met een gesproken AMEN

  Slotlied buiten indien mogelijk: samenzang Lied 442

Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.                       Vervul, o Heiland, het verlangen,
Verlos mij van mijn bange pijn.                            waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Zie, heel mijn hart staat voor U open                     Ik wil in ootmoed U ontvangen,
en wil, o Heer, uw tempel zijn.                            mijn ziel en zinnen zijn bereid.
O Gij, wien aarde_en hemel zingen,                     Blijf in uw liefde mij bewaren,
verkwik mij met uw heilige_gloed.                        waar om mij heen de wereld woedt.
Kom met uw zachte glans doordringen,                 O, mocht ik uwe troost vervaren:
o zon van liefde, mijn gemoed!                            doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

*          *          *          *          *

Mededelingen:

Liturgische schikking:  Zondag 2 – 6 december                Verlangen
In deze Adventstijd staat er als verbindende schakel naar het Kerstfeest toe steeds een liturgische bloemschikking in de kerk. Een schaal, opgebouwd uit driehoeken van bamboe rust op 4 pijlers van flessen, die elk bekleed worden met ander materiaal. Daarin staan takken of bloemen die voor deze zondag een thema uitbeelden.
Het getal 3 – staat symbool voor de verbinding tussen God en mens en mensen onderling.
Het getal 4 - verwijst naar de 4 windrichtingen. Het goede leven is bestemd voor iedereen op aarde, waar je ook geboren bent. De schaal staat symbool voor ons leven. Het heeft een open vorm. Een teken van ontvankelijkheid.
‘Hoe zal ik U ontvangen’ begint een Adventslied. Met verlangen zegt de tekst voor deze zondag.

De tweede fles is nu bekleed met berkenschors. De lichte kleur hiervan versterkt de symboliek van rechtvaardigheid, evenals de witte bloem in de schaal. In de lezingen uit Jesaja 40, Johannes 1 en 2 Petrus 3 wordt gesproken van een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. De profeet zegt: effen in de wildernis een pad voor onze God. Daarom zien we een kronkelige en een rechte tak in de flessen staan.
 
terug
 
 
link
Uitzending Ichthuskerk
 
Wijde kerk
 
.

 
Facebook

IK4Youth

meer
 
CONTACT
Als u vragen, opmerkingen of kopij heeft, kunt u mailen naar 
info@ichthuskerk-voorthuizen.nl,
 
Foto's op de website
Er kunnen foto's op de website worden gepubliceerd, waarop u duidelijk herkenbaar bent. Indien u daartegen bezwaar heeft, kunt u dat melden via info@ichthuskerk-voorthuizen.nl, waarna de desbetreffende foto zal worden verwijderd.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.