PKN
Ichthuskerk Voorthuizen
 
Viering 6 september

Viering 6 september
ZONDAGSE VIERING

In de Ichthuskerk te Voorthuizen
op de 12de  zondag van de zomer, 6 september 2020
Avondmaal

Voorganger:                             Ds. Peter Breure
Ouderling van dienst:                 Mw. Metha van de Biezen
Organist:                                  Dhr. Frank Water
Solisten:                                   Dhr. Arjan van Waay en Mw. Margreet Osinga

*          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *        *          *

- Orgelspel
- Welkom en mededelingen
DE VOORBEREIDING - OM TE BEGINNEN

- Intochtslied: Lied 216:1  (allen)
Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingen de vogels, geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.

- Stil gebed en kaars ontsteken

- Groet:
Voorganger:      De Eeuwige zal bij u zijn!
Gemeente:        DE EEUWIGE ZAL U BEWAREN!
- Bemoediging:
V.:       Onze hulp is in de Naam van de HEER, die liefde geeft
G.:       EN ONS NIET IN DE STEEK LAAT
V.:       die brood uitdeelt aan wie honger heeft.
G.:       MET HART EN ZIEL WILLEN WIJ HEM VOLGEN.
V.:       Gods liefde is voor jou en mij
G.:       EN ZIJN VREDE VOOR DE WERELD.

- Kyriëgebed (met Lied 368g door voorganger)

- Gloria: Lied 119a:1(solo)
Uw woord omvat mijn leven en tilt het aan het licht.
Hebt Gij zo door uw spreken niet alles opgericht?
Uw woord zet mij op vaste grond en vult met louter leven
de woorden in mijn mond

- aandacht voor de kinderen
DIENST VAN DE SCHRIFT - RONDOM HET WOORD

- Gebed voor het lezen
- We lezen uit het Tweede Testament: Matteüs 18:15-20

- Lied 800: 1 en 3 (solo)
Wat zou ik zonder U geweest zijn, hoe zou ik zonder U bestaan?
Ik zou ten prooi aan angst en vrees zijn, en eenzaam door de wereld gaan.
Mijn liefde tastte in den blinde. Een afgrond lag in het verschiet.
En waar zou ik een trooster vinden die werkelijk wist van mijn verdriet?

Maar Christus gaf mij taal en teken en ik ben zeker van zijn stem.
De nacht is voor het licht geweken, het grondloos lot krijgt zin door Hem.
Nu word ik mens, herkrijg mijn vrijheid bij water, woord en brood en wijn,
omdat ik weet van zijn nabijheid waar twee of drie vergaderd zijn.

- Overweging - - muziek

DIENST VAN BARMHARTIGHEID - MET HART EN HANDEN

- Dankgebed, voorbeden, (muziek van: Niet verdeeld maar samen, niet met wapens maar met woorden,
   niet met haat maar met liefde)  stil gebed


DIENST VAN DE TAFEL – LIEFDE DELEN
- Tafellied: 377:1 (solo)
Zoals ik ben, kom ik nabij, met niets in handen, dan dat Gij
mij riep en zelf U gaf voor mij – O Lam van God, ik kom.

Tafelgebed (gesproken Lied 403d)

Die wij kennen als een Vader, die zichzelf ter sprake bracht
in een mensenkind, een broeder

G.:       GIJ, LOUTER LICHT EN BRON VAN EEUWIG LEVEN, WIJ ZEGENEN U!

Want Gij hebt ons beschaamd met uw goedheid, uw liefde. Gij vult onze leegte met overvloed. Gij roept ons tot leven met nieuwe namen.

G.:       GIJ, LOUTER LICHT EN BRON VAN EEUWIG LEVEN, WIJ ZEGENEN U!

- Tafellied: 377:4  (solo)
Zoals ik ben, ontvangt Gij mij, reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij,
vervult, verlicht verwarmt Gij mij - O Lam van God, ik kom

Zo vaak heeft uw liefde al vrucht gezet in mensen;
met hen en met alles wat ademt van genade zeggen wij hier:

G.:       GIJ, LOUTER LICHT EN BRON VAN EEUWIG LEVEN, WIJ ZEGENEN U!

Wij zegenen U om het hoge Woord van den beginne, dit Licht in ons duister, dit brood uit de hemel, de Zoon naar uw hart, gezonden opdat wij allen U kennen, voorgoed zullen leven, en gekozen tot vrienden.

G.:       HIJ LICHT UIT LICHT, WOORD VAN DEN BEGINNE, JEZUS MESSIAS!

Hij, vrucht uit de schoot van uw volk Israël, de wijnstok op wie wij allen zijn geënt. Uw liefde voor Hem is de bron waaruit wij drinken. Hij opent ons de ogen, is het Licht dat ons vooruit gaat.

- Tafellied: 377:5 (solo)
Zoals ik ben, in U te zijn en Gij in mij, in brood en wijn:
uw ziel, uw levenskracht wordt mijn – o Lam van God, ik kom.

Hij heeft zich gegeven, verloren als graan gezaaid in de aarde, belofte van toekomst, Hij was in de wereld, Hij stierf aan de nacht. Geen grotere liefde: zijn laatste adem gaf ons het leven.

Hij was als brood, gebroken, gedeeld, levend brood: zijn lichaam voor ons. Hij werd onze beker, een overvloed van bruiloftswijn: zijn bloed voor ons.

Wij gedenken zijn dood, wij vieren het leven: hier reiken wij elkaar wat Hij ons gaf.

G.:       HIJ, LAM VAN GOD, BROOD UIT DE HEMEL, JEZUS MESSIAS!

Erfgenamen van zijn vrede, wij, voorgoed genoemd zijn lichaam, dat wij woning zijn voor U. Dat wij ranken van zijn hart zijn, vruchten dragen, die hemel en aarde verheugen.

G.:       GIJ, LOUTER LICHT EN BRON VAN EEUWIG LEVEN, WIJ ZEGENEN U!

- Onze Vader

Vredegroet:   Wensen we elkaar Gods vrede door elkaar aan te kijken.

Nodiging
V.: In de kerk vieren we samen de maaltijd van onze Heer.
     Avondmaal vieren, dat is brood op je tong en geurige wijn uit de beker,
     Dat is uitzien naar de nieuwe stad, waar de kinderen dansen en zingen.
     Als je daar naar verlangt, kom dan naar de maaltijd in vrede.

Op het plein vervolgen we de viering

- Dankzegging na de maaltijd

- Slotlied (op het plein): 838:2

Maak ons volbrengers van dat woord, getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort, wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg begaan tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen de minste willen wezen.

- ZEGEN

*          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *

MEDEDELINGEN:

Volgende week STARTZONDAG bij familie Wouters, Prinsenweg 30
(Hoeve Oud Meerveld) 10 uur, voor jong en oud. Zelf stoeltjes meenemen.

Dinsdag is er avondgebed in de kerk om 19.15 uur.

Behoefte aan een gesprek met de dominee? Bel gerust of mail.
Peter Breure:    0342-472786 of jpebreure@online.nl
 
terug
 
 
link
Uitzending Ichthuskerk
 
Wijde kerk
 
.

 
Facebook

IK4Youth

meer
 
CONTACT
Als u vragen, opmerkingen of kopij heeft, kunt u mailen naar 
info@ichthuskerk-voorthuizen.nl,
 
Foto's op de website
Er kunnen foto's op de website worden gepubliceerd, waarop u duidelijk herkenbaar bent. Indien u daartegen bezwaar heeft, kunt u dat melden via info@ichthuskerk-voorthuizen.nl, waarna de desbetreffende foto zal worden verwijderd.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.