PKN
Ichthuskerk Voorthuizen
 
Viering 8 november

Viering 8 november
ZONDAGSE VIERING

In de Ichthuskerk te Voorthuizen op 8 november 

Voorganger: Mw. Heleen Bakker, Ermelo
Ouderling van dienst: Dhr. Harry Klein Obbink
Dienst 2 :  Mw. Els Water- van Galen
Organist:  Dhr. Frank Water

Voor de viering ontsteekt de voorganger enkele kaarsjes als een gebed voor iemand,
of het gedenken van een geliefde, of als een gebed om licht en kracht.

*          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *

DE VOORBEREIDING - OM TE BEGINNEN
- Orgelspel
- Welkom en mededelingen

- Intochtslied: (voorzang) Psalm 103 vers 1 en 5

 - Stil gebed en ontsteken kaars (en lichtjes in de schaal)

- Groet:            Voorganger:      De Eeuwige zal bij u zijn! 
                       Gemeente:        DE EEUWIGE ZAL U BEWAREN!
- Bemoediging:  
V.:       Onze hulp is in de Naam van de HEER,
G.:       DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V.:       die trouw blijft tot in eeuwigheid
G.:       EN NIET IN DE STEEK LAAT WAT ZIJN HAND BEGON.       AMEN.
- Kyrië-gebed
- Gloria-lied: (voorzang): Psalm 103 vers 9

DIENST VAN DE SCHRIFT - RONDOM HET WOORD

- Schriftlezing uit het Tweede Testament:  Mattheüs 25: 14-30
- Muziek

- Overweging
- Muziek
DIENST VAN BARMHARTIGHEID - MET HART EN HANDEN

- Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

  digitaal collecteren:  
  DIACONIE:    NL80 RABO 0367 9429 92 t.n.v. Diaconie Ichthuskerk      Doel: algemeen
  KERK:             NL74 RABO 0366 3053 52 t.n.v. CvK Ichthuskerk Doel: Pastoraat

- ZEGEN gesproken amen

- Slotlied (buiten indien mogelijk): samenzang Lied 838 O grote God vers 1, 2.

1. O grote God die liefde zijt, o Vader van ons leven,
    vervul ons hart, dat wij altijd, ons aan Uw liefde geven.
    Laat ons het zout der aarde zijn, het licht der wereld, klaar en rein.
    Laat ons Uw woord bewaren, Uw waarheid openbaren.

2. Maak ons volbrengers van dat woord, getuigen van uw vrede
    dan gaat wie aarzelt met ons voort wie afdwaalt met ons mede.
    Laat ons getrouw de weg begaan tot allen die ons verre staan
    en laat ons zonder vrezen de minste willen wezen.

*          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *
=> Dinsdagavond 19.15 uur is er een avondgebed in de Ichthuskerk. Welkom.

Zie voor nadere bijzonderheden ook: www.ichthuskerk-voorthuizen.nl
 
terug
 
 
link
Uitzending Ichthuskerk
 
Wijde kerk
 
.

 
Facebook

IK4Youth

meer
 
CONTACT
Als u vragen, opmerkingen of kopij heeft, kunt u mailen naar 
info@ichthuskerk-voorthuizen.nl,
 
Foto's op de website
Er kunnen foto's op de website worden gepubliceerd, waarop u duidelijk herkenbaar bent. Indien u daartegen bezwaar heeft, kunt u dat melden via info@ichthuskerk-voorthuizen.nl, waarna de desbetreffende foto zal worden verwijderd.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.