PKN
Ichthuskerk Voorthuizen
 
Viering 9 augustus Viering 9 augustus
zondag 9 augustus Ichthuskerk Voorthuizen   thema: MUREN
Voorganger:         Da. Monica M. Schwarz
Ouderling:            Dhr. Daaf Fiege
Organist:              Hein van de Veen

voor de organist:
ik zou het graag zo willen doen: bij de geel gemaakte liederen zou ik het fijn vinden als
- je eerst een couplet speelt, met een uitkomende melodie, zodat de mensen de melodie herkennen, dan
- je vervolgens zacht verder speelt terwijl ik de tekst van het couplet lees
- je vervolgens weer luider een naspel speelt.
Ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel en dat het haalbaar is ..

DE VOORBEREIDING - OM TE BEGINNEN

- openingslied: lied 274: 1

- stil gebed en ontsteken paaskaars

- bij de brandende kaars een tekst uit lied 819, een mooie zegen voor het huis waar wij wonen,
        voor die muren waarin wij veilig zijn
        en waar wij nu de verbondenheid met elkaar van de Ichthusgemeente en met de Eeuwige ervaren
         
          Vrede voor dit huis met lichtdoorschenen muren,
          beschutting voor de wingerd de zwaluw bouwt haar nest.
         
          Vrede voor dit huis, voor wie er wonen liefde,
          dat wij de warmte delen en God het licht behoedt

- Kyrië en gloria: lied 274: 2 en 3

DIENST VAN DE SCHRIFT - RONDOM HET WOORD

- gebed voor het lezen, met een lied uit het gezangboek Oud katholieke kerk

v:         Beziel mij, adem Gods - vul mij met leven weer
o:         dat ik bemin wat Gij bemint - en leef uw wil, o Heer.
v:         Beziel mij, adem Gods - tot mijn hart zuiver is
o:         en ik met U één wil slechts wil - in licht en duisternis.
v:         Beziel mij, adem Gods - tot ik de uwe ben
o:         en in het aardse leven zelf - uw vuur, uw geestkracht ken.
v en o:  Amen.

- we lezen korte fragmenten over het thema ‘muur’

- muziek: lied 816: 2

- overdenking

- muziek
DIENST VAN BARMHARTIGHEID - MET HART EN HANDEN

- gebeden, afgesloten met een bewerking van het Onze Vader:

          Onze Vader, ver weg en toch nabij,
          laat Uw Naam niet slechts een klank zijn,
          uw koninkrijk niet alleen een onbereikbare droom,
          laat uw wil niet blijven steken in goede bedoelingen.
          Geef ons brood om te delen.
          Laat onze schuld ons niet verlammen,
          maar geef ons moed, dat wij elkaar van schuld bevrijden.
          Wijs ons de weg, voorbij de valkuilen van ons hart,
          opdat wij uw droom waarmaken. Amen.

- slotlied: lied 657: 3

- tekst tot besluit, met de woorden van lied 783: 3

          Voor mij is geluk om vrede te maken.
          De hoop dat het kan, die wil ik niet kwijt.
          Voor mij is geluk de ruzies te staken,
          om muren te slechten, stoppen met strijd.
          Om liefde te geven, nu en altijd.

- zegen:

voorganger:      Vandaag en alle dagen van ons leven
            allen:               IN ONS HART EN IN ONS HUIS
            v:                     de zegen van God.
            a:                     IN ONS KOMEN IN ONS GAAN
            v:                     de vrede van God
            a:                     IN ONS LEVEN, OP ONZE ZOEKTOCHT
            v:                     de liefde van God

 
terug
 
 
link
Uitzending Ichthuskerk
 
Wijde kerk
 
.

 
Facebook

IK4Youth

meer
 
CONTACT
Als u vragen, opmerkingen of kopij heeft, kunt u mailen naar 
info@ichthuskerk-voorthuizen.nl,
 
Foto's op de website
Er kunnen foto's op de website worden gepubliceerd, waarop u duidelijk herkenbaar bent. Indien u daartegen bezwaar heeft, kunt u dat melden via info@ichthuskerk-voorthuizen.nl, waarna de desbetreffende foto zal worden verwijderd.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.