PKN
Ichthuskerk Voorthuizen
 
Pasen Pasen
De Goede Week in de Ichthuskerk – Passie

Als u dit leest bevinden we ons midden in de 40-dagentijd, ook wel lijdenstijd of vastentijd genoemd.
Vanaf 22 februari (Aswoensdag) tot aan 9 april (Pasen) staan er bijbelverhalen rond Jezus centraal, waarin we Hem volgen op de weg die uiteindelijk leidt tot zijn kruisdood.
In die laatste week, de Goede Week of ook wel de Heilige of Stille Week genoemd, concentreert, verdicht alles zich tot zijn lijden – om uiteindelijk toch uit te lopen op Paasmorgen.
In alle door het Christendom bepaalde culturen wordt er in deze week – die dit jaar loopt van 2 tot 9 april – vorm aan gegeven.
In de Westerse samenleving kennen we vooral de Passies. De Mattheüs-Passion, door Bach op muziek gezet, is een vast gegeven op Palmzondag – vooral in Nederland. Maar ook van de andere evangelisten en door vele andere componisten zijn ‘Passies’ gemaakt, die de lijdensweg van Jezus muzikaal of uitgespeeld weergeven.

Maar wat is ‘passie’ eigenlijk?
Ook zonder het woordenboek te raadplegen kunnen we wel wat voorbeelden noemen.

Hartstocht, ijver bijvoorbeeld.
Als we bij de bijbel blijven: Het verhaal van de tempelreiniging vertelt van Jezus, die woedend wordt als Hij ziet, dat de tempel, het gebedshuis, vol staat met ‘handeltjes’. Hij gooit zelfs de tafels van de geldhandelaren om. ‘De ijver voor uw huis heeft hem verteerd’ denken de discipelen (Joh. 2: 17).
Waar gaat het Jezus om? De drijfveer die er achter zit is intens.

Hartstocht, compassie.
Wie enigszins weet heeft van de verhalen over Jezus, kent zijn compassie, bewogenheid voor iedereen die kwetsbaar en klein is. Hij houdt mensen een spiegel voor om te laten zien, waar ze mee bezig zijn.
Hij ziet mensen die ‘niet passen’ in de samenleving, die ‘uit de boot vallen’.
Is begaan met mannen, vrouwen en kinderen die er (nog) niet bij horen. Kijk maar naar Zacheüs de belastingambtenaar, of de Samaritaanse vrouw, die verschillende mannen had. Zijn aandacht voor ‘tollenaars en zondaars’ wordt door sommigen als ‘lastig’ en zelfs ‘gevaarlijk’ bestempeld.
Kennen we ook in onze tijd en samenleving geen voorbeelden van mensen die uit hartstocht voor gerechtigheid opkomen voor een gelijkwaardige verhouding tussen mensen, mannen en vrouwen, minder bedeelden en rijken, vreemdelingen en ‘autochtone’ bevolking? Men probeert hen monddood te maken en laat het woordje ‘mond’ soms maar gewoon weg.
De consequenties die aan de inzet voor rechtvaardigheid vast zitten kunnen enorm zijn.
Hoe hield Jezus het vol? Hoe houden mensen het vol?

Passie, liefde tot het uiterste..
Passie wordt ook met vuur vergeleken. Een gloed, die je soms kan verteren, maar niet ophoudt te bestaan, als er tegenkrachten zijn, die dat willen doven. Het is namelijk ook de warme levensgloed, die Jezus aan zijn omgeving meedeelde en niet ophield bij zijn levenseinde.
Jezus liefde ging door en gaat nog steeds door in mensen die liefhebben.
Als dat geen opstanding is!

Liefde
Eén woord,
maar alles en alles is er mee gezegd,

alles en alles is ermee gezongen – liefde,

val samen met dit woord,
ga er in op,

wees mens, mens
tot het uiterste tot het innigste,

laat liefde
je trefwoord zijn,
je diepste naam.

Hans Bouma

Hartelijk welkom in de Goede Week in de lange viering, die eigenlijk één geheel is van Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag tot op Paasmorgen, om daar iets van te komen ‘proeven’!

 
Bovenstaande bijdrage is geschreven door Marie Fiege.
Zij is tevens de samensteller – in overleg met de predikanten – van het Paasboekje dat vanaf Palmpasen wordt uitgedeeld en gebruikt in de vieringen van de Goede week.

 

 
terug
 
 
 
link
Uitzending Ichthuskerk
 
Wijde kerk
 
.

 
CONTACT
Als u vragen, opmerkingen of kopij heeft, kunt u mailen naar 
info@ichthuskerk-voorthuizen.nl,
 
Foto's op de website
Er kunnen foto's op de website worden gepubliceerd, waarop u duidelijk herkenbaar bent. Indien u daartegen bezwaar heeft, kunt u dat melden via info@ichthuskerk-voorthuizen.nl, waarna de desbetreffende foto zal worden verwijderd.
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.