PKN
Ichthuskerk Voorthuizen
 
ter overweging ter overweging

Terwijl ik deze overweging schrijf is de generale synode net voorbij. Als afgevaardigde (van de classis Veluwe) word je bijgepraat en mag je meebeslissen over hoe het verder mag of moet. Voor de één een-ver-van-zijn-bed-show, voor een ander interessant. Het ging o.a. over de kerk als thuisplek (voor jongeren). Daarover straks meer. Deze keer was er ook aandacht voor seksueel misbruik in pastorale relaties en hoe je als kerk en kerkenraad daar mee om hoort te gaan. In november komt er een nieuwe richtlijn ter sprake over hoe je veilig kerk kunt zijn. Deze keer waren er verkennende gesprekken aan de hand van waargebeurde casussen.
Verder was er aandacht voor de pioniersplekken. Een pioniersplek is een plek waar anders dan gewoonlijk de kerk in de samenleving aanwezig is. Dat kan zijn doordat er op een manier gevierd wordt die in een bepaalde wijk niet gebruikelijk is, of een plek waar kerk-zijn en buurthuisfunctie in elkaar overlopen en er zo een gemeenschap ontstaat. Er is eigenlijk geen pioniersplek hetzelfde. Inmiddels zijn er meer dan 100. Deze pioniersplekken krijgen een eigen plek binnen de kerk. Het is belangrijk dat er ruimte blijft om te vernieuwen binnen plaatselijke gemeenten, maar ook dat er daarbuiten nieuwe plekken mogen ontstaan die anders zijn dan de bestaande plaatselijke gemeenten.
We spraken ook af dat het Liedboek (2013), na een tijdje als proeve gebruikt te zijn (6 jaar!!), nu formeel wordt aangeraden om te gebruiken. Het liedboek is zeer divers en toch ook voor de vele stromingen binnen onze kerken niet altijd even toereikend, maar zeker een goede basis voor kwaliteit en keuze. Er wordt ook gewerkt aan aanvullingen en een bredere digitale databank.
Ook sprak een hoogleraar, Gerrit Noort, een rede uit getiteld: ‘Onbevangen in de marge. Het verlangen naar betekenisvol discipelschap en het einde van sprakeloosheid.’ Over hoe de kerk omgaat met het feit dat nog maar zo weinig mensen lid zijn van een kerk. Doordat mensen in Nederland steeds minder weten wat er in een kerk gebeurt, ontstaat een nieuwe nieuwsgierigheid. Mensen weten echt niet wat mensen geloven en wat hen bezielt. Waren kerkmensen een tijdlang voorzichtig met te vertellen dat ze bij een kerk hoorden, nu mag het er zijn. We hoeven niet meer verlegen te zijn met ons geloof, er ontstaat een nieuw soort nieuwsgierigheid naar onze geloofsdrijfveren, zegt de professor.

Vanuit  JOP, de organisatie van de PKN die jongerenwerk motiveert, werden we in gesprek gebracht met elkaar rond het thema 'kerk als thuisplek'.
Gespreksvragen bij 'kerk als thuisplek' voor kinderen en jongeren waren:  1. Als je kijkt naar je eigen kerk, wanneer ervaar je zelf (als synodelid) dat de kerk voor jou een thuisplek is?   2. In hoeverre werken de huidige ‘mainstream’ activiteiten binnen de gemeente mee aan de cultuur ‘kerk een thuisplek voor kinderen en jongeren?’ 3. Hoe verhouden het gezin (thuis) en de kerk als thuisplek voor kinderen en jongeren zich tot elkaar? 4. Als je morgen iets zou kunnen doen om het thuisgevoel in je kerk te versterken, waar zou je dan mee starten?
Zomaar vijf thema’s en er werden er nog meer besproken, die aanleiding geven voor gesprek. Die ook laten zien, dat de kerk probeert midden in de samenleving te staan.

Deze weken leven we toe van Pasen via Hemelvaart naar Pinksteren. Pinksteren is het sluitstuk van de kerkelijke feestkalender. De uitstorting van de Geest.  Voor velen een lastig verhaal, en toch. Met het prachtige lied uit het liedboek 2013, lied 697, is voor mij de kern mooi verwoord:
‘Met de wind in de haren en de zon in de rug ligt het land voor ons open. Met Jou aan mijn zij, met Jou op mijn pad geen kwaad zal ik duchten want Jij bent nabij.’ Met een heerlijke beat eronder, wordt steeds het verlangen levend gehouden en de wind herinnert ons steeds aan Gods geest die waaide over de wateren van de oervloed in het scheppingsverhaal. Gods geest is er altijd, maar op Pinkstermorgen wordt haar aanwezigheid nog een keer extra bevestigd en bezongen. Samen met de zanggroep zingen we er op los!

Vanuit de pastorie de wens:  
dat de Geest je mag aanvuren!

Peter Breure
 
terug
 
 

Avondgebed
datum en tijdstip 25-06-2019 om 19:15
meer details

 
.

 
Facebook

IK4Youth

meer
 
CONTACT
Als u vragen, opmerkingen of kopij heeft, kunt u mailen naar 
,
 
Foto's op de website
Er kunnen foto's op de website worden gepubliceerd, waarop u duidelijk herkenbaar bent. Indien u daartegen bezwaar heeft, kunt u dat melden via , waarna de desbetreffende foto zal worden verwijderd.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.