PKN
Ichthuskerk Voorthuizen
 
collectes collectes
Collecte doelen 2024
De avondmaal collectes willen we dit jaar bestemmen voor de stichting “Als kanker je raakt”.
De stichting Als kanker je raakt wil een schuilplaats bieden en een schuilplaats zijn. Iedereen die geconfronteerd wordt met kanker herkent de chaos die deze ziekte veroorzaakt in het dagelijkse leven. In onze contacten met lotgenoten ervaren wij dat het in deze chaos belangrijk is om veel aandacht te geven aan existentiële vragen rondom leven en dood, zingeving en God en geloof. Dáár is in de reguliere zorg weinig aandacht voor.
Gods liefde: God is met ontferming over ons bewogen. Hij wil voor iedereen een schuilplaats zijn en Hij biedt liefde, troost en hoop voor de toekomst. Naastenliefde: vanuit Gods liefde voor ons willen wij er zijn voor diegenen, die geconfronteerd worden met kanker en voor hun nabestaanden.Het tweede collecte doel “Help kerken in Syrië hun verwoeste kerkgebouwen herstellen”.
Voor mensen in Syrië is het voortbestaan van de kerk van cruciaal belang voor de stabiliteit in het land, omdat daarmee de sociale structuur wordt hersteld. Via het programma zending helpt Kerk in Actie met een speciaal herstelfonds de kerk in Syrië op te bouwen. Herstel van de kerk betekent herstel van de gemeenschap, en hoop voor de toekomst.
€ 35,--   voor 500 bakstenen
€ 75,--   25m2 muur opnieuw pleisteren
€ 180,-- voor een kerkraam van 6 meter hoog
€ 300,-- herstel en aansluiting van waterleiding.Het derde collecte doel is “World Servants Voorthuizen”. Roelf Klein Obbink en Stan Hooijer gaan met een groep van 39 enthousiaste bouwers naar Zambia in de zomer van 2024. Zij gaan lerarenwoningen voor de basisschool in Donje bouwen. Ze bouwen niet alleen voor de leraren, maar uiteraard ook voor de 400 kinderen van de basisschool in Donje. Zodra er goede huizen zijn voor de leraren zal de overheid meer gekwalificeerde leraren aanstellen, waardoor de kwaliteit van het onderwijs omhoog gaat en er meer aandacht is voor de kinderen.

Na de zomer sparen we voor Giro 881
Giro 881 is van het Rode Kruis. Afgelopen jaar was een record jaar van rampen en conflicten. Het is een record om allesbehalve trots op te zijn: nooit eerder zagen we zo veel rampen en conflicten in en rondom Europa. De aardbeving in Turkije en Syrië begin dat jaar, de bosbranden in Griekenland, de overstromingen in Slovenië, de aardbeving in Marokko en natuurlijk het verschrikkelijke conflict in Israël, Gaza en de Westelijke Jordaanoever. Zo’n hoog aantal op deze schaal zagen we de afgelopen jaren niet eerder. Het Rode Kruis heeft noodhulp verleend aan miljoenen getroffenen en verwacht ook in 2024 veel mensen te moeten helpen. Daarom komen we in actie met Giro 881 voor de getroffenen van vandaag én morgen.
Aan de hand van de thermometers willen we laten zien wat de collectes hebben opgebracht. Dit wordt niet direct na de zondag van de collecte vermeld omdat we wachten tot we weten wat er via givt (digitale ‘portemonnee’) is binnengekomen. Daarnaast wordt er ook nog geld overgemaakt. Hier zijn we heel blij mee, maar dit is voor de zondag een totaal bedrag, dit wordt dan gedeeld door het aantal collectes. Wilt u voor een specifiek doel geven dan is het voor ons handig om dit erbij te vermelden.

 
terug
 
 
 
link
Uitzending Ichthuskerk
 
Wijde kerk
 
.

 
CONTACT
Als u vragen, opmerkingen of kopij heeft, kunt u mailen naar 
info@ichthuskerk-voorthuizen.nl,
 
Foto's op de website
Er kunnen foto's op de website worden gepubliceerd, waarop u duidelijk herkenbaar bent. Indien u daartegen bezwaar heeft, kunt u dat melden via info@ichthuskerk-voorthuizen.nl, waarna de desbetreffende foto zal worden verwijderd.
 
 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.