PKN
Ichthuskerk Voorthuizen
 
ter overweging ter overweging

De winter. Wat is winter in 2020? Zal het koud worden, zodat we kunnen schaatsen? Zullen de avonden donker zijn en de dagen misschien? De laatste weken van december deden al iets vermoeden. Het was minder koud en in mijn beleving waren de dagen soms donker, maar ook waren er prachtige dagen bij, vol licht. Een prachtige laagstaande zon die alles vanuit een heel ander perspectief belicht dan in de zomer.
Onze gemeente laat ook zien hoe vanuit verschillende perspectieven het leven en geloven gezien kunnen worden. Enerzijds laten we ons inspireren door liederen van Gert Landman, zoals het bekende 150a:
Geprezen zij God! Laat alles wat leeft
nu zingen voor Hem die alles ons geeft.
Laat jub’len het orgel, laat harp en trompet
de glorie doen klinken, van Hem die ons redt.


Op kerstmorgen en op de laatste meditatieve avond klonken de woorden en de muziek van Claudia de Breij:
Want als ik bij jou mag, mag jij altijd bij mij.
Kom wanneer je wilt, 'k hou een kamer voor je vrij.
Als het einde komt, en als ik dan bang ben,
mag ik dan bij jou?

Het is de muziek die erbij hoort, het zijn vaak ook de woorden die gaan huizen in ons hart. Muziek is de taal van ons hart. Steeds weer mogen we zoeken naar hoe de taal van ons hart de liefde van God weet te vinden, juist als het donker wordt.

De winter. De tijd dat het donker is en we meer binnen zitten. Voor de één een gemis aan ontmoeting en liefde, een ander merkt extra dat zijn of haar lichaam niet wil wat het hoofd wil.
Laten we elkaar opzoeken juist in deze dagen.

Komende tijd staan er verschillende interkerkelijke ontmoetingen op het programma. De 19de al een viering in het kader van de ‘week van gebed’ voor eenheid onder christenen. Wereldwijd wordt deze week gevierd, een ontmoeting van katholieken en protestanten. Hier in het dorp lag lang de nadruk op evangelische ontmoeting. Door mee te doen, onze kerk open te stellen en de week te beginnen met een viering waarin voorgangers het voortouw nemen hopen we dat meer mensen zich uitgenodigd weten om aan te schuiven, zonder dat er van hen verwacht wordt hardop mee te bidden.
Er is weer kanselruil, Vorming en Toerusting heeft twee vieringen met de Gereformeerde Kerk opgezet, er is een vesper met de parochie in de veertigdagentijd en de ‘preek van de leek’ met de Protestantse gemeente Barneveld. We proberen op deze manier op een positieve manier in de gemeenschap te staan en steeds onze plek duidelijk te maken.

De winter, minder koud is het wellicht. Toch vraagt klimaat ook steeds onze aandacht. Daarom zijn we groene kerk. Elders leest u dat we een zondag in februari de kachel uit laten. We brengen een offer, een klein offer: trek een warme trui aan die zondag! Wat we gebruiken aan grondstoffen van de aarde, dat is weg. Het is goed dat we nadenken over wat we gebruiken en niet overlaten aan de generatie die na ons komt. God geeft ons een prachtige aarde. Laten we die zo houden!
Een hartelijke groet, vanuit de pastorie,

Peter Breure


 
terug
 
 
Link digitaal collecteren naar website
https://www.samengoeddoen.nl/gift/35a7dceac8232856d0fc5b603e49c410
 
.

 
Facebook

IK4Youth

meer
 
CONTACT
Als u vragen, opmerkingen of kopij heeft, kunt u mailen naar 
,
 
Foto's op de website
Er kunnen foto's op de website worden gepubliceerd, waarop u duidelijk herkenbaar bent. Indien u daartegen bezwaar heeft, kunt u dat melden via , waarna de desbetreffende foto zal worden verwijderd.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.