PKN
Ichthuskerk Voorthuizen
 
Ter overweging Ter overwegingHet nieuwe jaarthema van PKN voor 2022-2023 is ‘Aan tafel!’  - Van de Maaltijd van de Heer naar de tafel van verbinding.

In de Bijbel - maar ook in de kerk - wordt vaak samen gegeten. Gasten worden ruimhartig genodigd, want samen eten schept verbondenheid. Het voedt niet alleen het lichaam, maar ook de ziel. Want terwijl je met elkaar in gesprek bent, ga je elkaar met andere oren horen en met andere ogen zien.

De belangrijkste maaltijd in de Bijbel is de Maaltijd van de Heer. Wie aan de avondmaalstafel deelneemt, gaat aan tafel bij Jezus Christus. Telkens wanneer wij als gemeente de Maaltijd vieren, gedenken wij Jezus’ leven en dood door brood en wijn te ontvangen als zijn lichaam en bloed. Het maakt je tot een ander mens. 

Aan tafel mogen we het levende Woord ontmoeten. Wie aandachtig naar Hem luistert zal ruimschoots te eten hebben en genieten van een overvloedig maal. Wie zijn oor bij Hem te luisteren legt, ontvangt leven in al zijn volheid. (Jes. 55/Joh.10) De Bijbel speelt hierbij een centrale rol.

Bij Christus aan tafel is overvloed. De genade die je daar ontvangt is genoeg om van te leven en om uit te delen. Vanaf die tafel, waaraan we namens Christus ook anderen nodigen, bewegen we de wereld om genade handen en voeten te geven.

Als gemeente vieren wij het avondmaal op zondag 4 september. De week erna willen we samen starten in de ‘startzondag’ waarbij we de verbinding van ons als gemeente (op)zoeken.

Lied 388 sluit daarbij mooi aan:

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
voor ieder van ons schoon water en brood,
een veilige plek, een plaats om te schuilen,
een plaats in Gods licht als tafelgenoot.

Refrein:
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen geluk!
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen recht en geluk!

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
voor iedere vrouw, voor iedere man.
Niet minder of meer, de een of de ander:
het delen van macht is deel van ons plan.
Refrein

Voor jong en voor oud een plaats aan de tafel,
want iedere stem geeft klank aan het koor.
Een hand zoekt een hand, de jongste de oudste;
ze vinden elkaar en niemand gaat voor.
Refrein

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht,
en ondanks de pijn: een plaats van vergeving,
genadig begin van goddelijk recht.
Refrein

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
van eerbied vervuld, van angsten bevrijd,
een plaats om te zijn, een plaats om te worden
getuige van Hem, een levend bewijs.
Refrein
Toelichting bij het lied:

Inclusief
Het visioen uit Jesaja 25, waar de Heer een feestmaal aanricht voor alle volken en waar ‘de sluier die de volken het zicht ontneemt’ de mensen voorgoed is ontnomen zodat ze elkaar recht en eerlijk in de ogen kunnen kijken, wordt in dit lied in eenvoudige woorden bezongen. Zo eenvoudig dat het ook echt voor iedereen bereikbaar is: de tafel waar wordt gedeeld en waar voor iedereen plaats is (in de oorspronkelijke tekst staat letterlijk: ‘voor iedereen die geboren is’). De inclusiviteit is zo breed als men maar kan denken: iedere vrouw, iedere man, de één, de ander, jong en oud, beschadigd, gaaf, rechtvaardig, slecht, de meerdere, de mindere. In deze tijd zou ik willen toevoegen: de zwarte en de witte mens, voor iedereen is er plaats en er is geen verschil meer.

Een sterke sociale bewogenheid spreekt uit het lied, met name uit de treffende zin ‘het delen van macht is deel van ons plan’. Die zin roept op om samen te werken en ieder ander te zien ‘in Gods licht’, dus als kind van God. Machthebbers tellen niet meer mee. De tekst van de in januari 2020 overleden Nieuw-Zeelandse kerklieddichter Shirley Murray toont een visioen van een tafel waar niet geoordeeld wordt, waar mensen elkaar vinden en hulp bieden, waar vergeven wordt, waar niemand meer angst heeft en ‘iedere stem geeft klank aan het koor’. Iedereen doet ertoe. Een op en top diaconaal lied.

Water en brood
Er is geen enkele verwijzing naar de Maaltijd van de Heer zoals we die in de kerkelijke liturgische tradities kennen, met brood en wijn. Het lied spreekt enkel over ‘voor ieder van ons schoon water en brood’. Daarbij denk ik aan alle vluchtelingen en alle plekken in de wereld waar mensen geen toegang hebben tot basale voorzieningen als schoon water. Maar zijn liefde en geborgenheid niet net zulke primaire behoeften? In plaats van de eucharistie, waar aan het altaar geofferd en opgeofferd wordt, gaat het aan deze tafel in de eerste plaats om delen. Dat de wereld eerlijker wordt en dat wij daar allemaal deel van zullen zijn en kunnen zijn.
Behalve bij Jesaja 25, sluit het lied ook aan bij de gelijkenis uit Matteüs 22, waar de vrienden van de koning het te druk hadden om naar zijn bruiloftsfeest te komen. Toen stuurde hij zijn dienaren naar de hoeken van de straat om iedereen uit te nodigen die ze op straat tegenkomen. Alle mensen kwamen samen voor het bruiloftsmaal, ‘zowel goede als slechte’. Zij hoorden ineens allemaal bij de genodigden.

Jazz-wals
De melodie uit 2002 is van de Amerikaanse Lori True, die veel kerkmuziek schrijft in de stijl van Ierse Folkmuziek. Het is een wals (één-twee-drie, één-twee-drie, één-twee-drie) met een jazzy karakter (de overgebonden noten). Op het eerste gezicht is het even goed tellen geblazen als een cantorij het nieuw instudeert, maar je merkt al snel dat je er niet teveel bij moet nadenken. (Ook niet bij die hele maat rust aan het eind voordat je nog één keer ‘recht en geluk’ zingt!) De melodie is logisch en zingt zo weg, richting die prachtige wereld waarin alleen maar gedeeld wordt.

dr. Oane Reitsma, predikant van de Protestantse Gemeente Enschede

 
terug
 
 
link
Uitzending Ichthuskerk
 
Wijde kerk
 
.

 
CONTACT
Als u vragen, opmerkingen of kopij heeft, kunt u mailen naar 
info@ichthuskerk-voorthuizen.nl,
 
Foto's op de website
Er kunnen foto's op de website worden gepubliceerd, waarop u duidelijk herkenbaar bent. Indien u daartegen bezwaar heeft, kunt u dat melden via info@ichthuskerk-voorthuizen.nl, waarna de desbetreffende foto zal worden verwijderd.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.